ashdod10 logo

יור 'קול הלב' איציק בן חמו: "נתמוך ביחיאל לסרי לראשות העיר אשדוד"

רשימת קול הלב בראשות איציק בן חמו שחברה לסיעת ביחד שאותה מוביל ברמה הארצית יור שס לשעבר אלי ישי הודיעה על תמיכה בלסרי לראשות העיר 
מערכת אשדוד10 | שישי, 05 אוקטובר 2018 08:24

יו"ר הרשימה איציק בן חמו מסביר בדף הפייסבוק שלו מדוע הוא תומך בדר יחיאל לסרי לראשות העיר:"תמיכתנו בראש העיר דר׳ יחיאל לסרי נועדה לחזק את העשייה בכל התחומים החברתיים ובהעמדת התושב במרכז ואנו מאמינים כי ביחד נוכל להפוך את אשדוד לעיר דוגמא גם ברמת השירות לציבור ובשימת דגש על התושב הפרטי , האדם !. אני קורא לכל מי שזוכר את מפעל חייו של אבי ר׳ אליהו בן חמו ז״ל ולכל מי שמוקיר את זכרו ומכיר תודה על עזרתו לכל אדם , לסייע ככל שיכול להצלחת התנועה. שלכם בידידות ובהתחייבות להמשיך ולפעול עבור כל תושבי אשדוד" .