ashdod10 logo

בית המשפט בפרשת ילדי החינוך המיוחד: "העירייה פעלה במקצועיות וברגישות"

בדיון שהתקיים אתמול על העתירה שהגישו ההורים בנושא המעבר של גני החינוך המיוחד, ציין השופט כי העירייה פעלה באופן מקצועי ואינו רואה צורך להתערב בנדון. העירייה מצדה תעשה הכל, כדי שהילדים יקבלו את המיטב ותמשיך ללוות את ההורים וילדיהם. פסק הדין הסופי בעתירה צפוי בשבוע הבא
מערכת אשדוד10 | רביעי, 15 אוגוסט 2018 10:46

אמש התקיים דיון נוסף בעתירה שהגישו הורי 6 ילדים נגד ההחלטה להעביר גני ילדים למתחם בית הספר. העתירה הוגשה לאחר החלטה להעביר 9 גני ילדים למתחם בתי ספר. בינתיים נמצא פתרון ל-3 מהגנים, כך שרק 6 גני ילדים יועברו.

הדיון הנוסף התקיים לאחר הגשת חוות דעת פסיכולוג מטעם ההורים. המומחה מטעם ההורים אישר כי המעבר לבתי הספר לא צפוי לגרום כל נזק פסיכולוגי לילדים, וכי הוא בטוח שהצוות החינוכי יסייע בכל בעיה שעלולה להיגרם. המומחה ביקש להוסיף רכיבים ספציפיים בחלק מהגנים, כגון תקרה אקוסטית בגן אדמונית.

למרות שאין בכך כל צורך, העירייה, כאקט של רצון טוב, הבטיחה מיוזמתה כי תתקין במקום תקרה אקוסטית וכן תבדוק אם אפשר לבצע שיפורים נוספים בגנים לטובת הילדים. העירייה הבטיחה גם לסייע להורים ככל הניתן נוכח חששות נוספים שהעלו, לדוגמה: ביצוע בדיקת גז ראדון שנקבעה כבר לשבוע זה לבקשת ההורים.

במהלך הדיון, ציין השופט כי על פניו וגם לאחר קבלת חוות הדעת שהגישו ההורים, הוא לא רואה מקום להתערב בהחלטת העירייה, וכי נראה כי התקבלה לאחר שהתבצעה עבודה יסודית ע"י מינהל החינוך ואנשי מקצוע מטעמו. עוד הודגש כי משרד החינוך נתן את ברכת הדרך למהלך וכי מומחי בטיחות של המשרד בודקים כל אחד מהמבנים ומבטיחים את עמידתו בכל התקנים הרלוונטיים.

פסק הדין הסופי בעתירה צפוי בשבוע הבא.

העירייה כמובן תעמיד לרשות ההורים את צוות מינהל החינוך אשר יפעל למען קליטה חלקה של כל התלמידים במערכת החינוך.

ד"ר אלי לחמני מסר : ,למרות הקושי הרב של התמודדות מול מערכת משומנת הצלחנו לגרום לעירייה להתחייב לתקן ולהתאים את כל המקומות החדשים לכל צרכי הילדי ולבטל את ההחלטה על העברת הגנים לתוך בתי הספר ב-4 גנים מתוך ה-9. נכון, הדרך עוד ארוכה ואנו נמשיך בכל דרך - משפטית וציבורית - לבטל את ההחלטה הקשה והאומללה בכל הגנים ולא רק בארבעה".