ashdod10 logo

סלילת אלפי מ"ר כבישים בבית העלמין

במסגרת השיפוצים בבית העלמין בשנה האחרונה נסללו ושופצו כ-5000 מ"ר של כבישים בחלקות החדשות
מערכת האתר | שישי, 10 אוגוסט 2018 08:41

בסיור שערך ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן בשטח בית העלמין, שוחח עם העובדים על זירוז העבודות הנעשות במסגרת תכנית העבודה הרב שנתית של המועצה הדתית, בהם רובדו וסללו כבישים חדשים לרווחת אלפי הפוקדים את המקום במשך כל ימות השנה.

ביציאה מבית העלמין המתין רכב ובו זוג מבוגרים שפנו לרב עובדיה דהן ושאלוהו אם ידוע להם אם אחראי בית העלמין נמצא בסביבה, הרב דהן הזדהה בפניהם שהוא ראש המועצה הדתית ומנהל בית העלמין, לפתע שניהם בקשו להודות לו מקרב ליבם על תפקודו האחראי והאכפתי בבית העלמין, הזוג שהגיע מאזור השרון, פוקד את בית העלמין פעמיים בשנה ששם טמונים יקיריו, וציין כי באמת רואים את ההשקעה, הניקיון השמירה על המקום וכעת סלילת הכביש החדש בשטח בית העלמין, זה גם נוח ומקל עלינו להגיע עם הרכב לכל חלקה בבית העלמין, "שירבו כמותך" - בירכו הזוג את ראש המועצה הרב דהן.