ashdod10 logo

כך מטפלים באשדוד בילדים מוגבלים

יום עיון מיוחד התקיים בבית החולים ׳אסותא׳ אשדוד ועסק באנשים המיוחדים בקהילה. הנושא: "אני לא שקוף - אני ילד עם מגבלה"
מערכת האתר | שישי, 10 אוגוסט 2018 08:39

יום עיון ייחודי בבית חולים ׳אסותא׳, פרי שיתוף פעולה של בית החולים עם מחלקת שיקום במנהל לשירותים חברתיים באשדוד. יום העיון שעמד בסימן "אני לא שקוף – אני ילד עם מגבלה", התמקד בנושא של מתן שירות רפואי לילדים עם מוגבלות, ותוכנן ע"י ועדת היגוי משותפת בה חברו כל הגורמים: המטה הארצי של שירותי הרווחה, מחלקת שיקום במנהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד, קהילה נגישה, המרכז למשפחות מיוחדות, נציג הורים ונציגים מבית חולים אסותא אשדוד. שתי מטרות היו ליום העיון: חשיפה לצוות העובדים לאוכלוסיית הילדים עם מוגבלות ומתן כלים להתמודדות בטיפול בילדים עם מוגבלות.

ביום העיון השתתפו נציגים מכל הסקטורים בצוות בית החולים: רופאים, אחיות, מקצועות הבריאות, טכנאים, מזכירות, כוח עזר, סניטרים ואנשי ביטחון. יום העיון שילב ידע מקצועי ותאורטי וכלל בתוכו נושאים ממוקדים ורלוונטיים לעולם התוכן של ילדים עם מוגבלות. התקיים מפגש עם אב ובנו "חצי שלי חצי שלו", אשר שיתפו אותנו במסע היום יומי שלהם מרגע הלידה ועד היום. אחריו נערך פאנל פתוח -שאלות ותשובות בהשתתפות חיה יוסף - אחות ראשית ארצית בשירות לשירותי בריאות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, איה גבאי בלינקוב - ראש אגף הסיעוד בית חולים אסותא אשדוד, אורנה טוביאס - מנהלת מחלקת שיקום, המנהל לשירותים חברתיים אשדוד וטל בן דוד - נציג המשפחות.

75473643262

לקינוח הופיע הרכב מוסיקלי של צעירים ואחיהם עם וללא מגבלה, "לגעת בלב", אשר נגעו בלב של כולנו וריגשו אותנו עד דמעות, ובתום יום העיון המשתלמים מילאו משוב, שהיה חיובי, ובו הדגישו כי יום העיון חיזק אצלם את הצורך בלמידה ובהכשרה ספציפית בתחום זה של מתן שירותים לילדים עם מוגבלות, תרם להתפתחותם המקצועית ומידת שביעות הרצון הייתה גבוהה מאוד, חלקם גם ציין שיש לו עניין להשתלב בהובלת התחום בבית החולים.