ashdod10 logo

אשדוד מתחרדת: ועדת רבנים תקבע בנושאי צניעות ושבת

ועדת רבנים לחיזוק ענייני הדת הוקמה באשדוד ותפעל בשליחות הרבנים, חברי בד"צ ותפקח בענייני דת, שבת וצניעות
ענת ביגר | חמישי, 09 אוגוסט 2018 17:01

ועדה מיוחדת בראשות רבנים שנועדה לפקח על ענייני הדת באשדוד תחל לפעול באשדוד.

בעקבות המאבק באשדוד על ציביונה ומחאת השבת של הציבור החילוני, החליטו הרבנים חברי בד"צ ' רבני הקריות', להקים בעיר ועדת רבנים מיוחדת שתפעל מכוחה ותפקח במה שהוגדר "בעניינים הנוגעים לצביונה הרוחני של העיר אשדוד" ועדת הרבנים, בה יכהנו הרב אברהם מרדכי אולבסקי נציג חסידות גור, הרב אברהם חיים ברנשטיין נציג חסידות בעלזא והרב דוד שטיין נציג חסידות ויז'ניץ, תביא בפני בפני חברי הבד"צ את הדברים הטעונים לדעתם תיקון וחיזוק כמו בסוגיית השבת, כשרות, החוף הנפרד, ענייני צניעות ועוד.

כמו כן הוועדה תהיה אחראית על הפרסומים השונים לציבור ברמה הארצית והמקומית מטעם רבני הבד"צ " אתגרי הזמן דורשים כללי התנהגות נאותים על פי התורה והמסורת , ומתוך משמעת מלאה וכפיפות לדעת תורה ויראה", כתבו רבני הקריות במכתב לגדולי ישראל. במכתב הם הדגישו כי הוועדה הוקמה בהחלטה משותפת של הרבנים: ובהחלטה וועדת הרבנים "רק היא תהיה מוסמכת ותפוקח על ידינו לניהול כל ענייני צביון הדת בעירנו".