ashdod10 logo

מדד התעשייה: אשדוד היא הידידותית ביותר לעסקים קטנים ובינוניים

משרד הכלכלה קבע כי אשדוד היא העיר הטובה ביותר לעסקים קטנים ובינוניים בקקב הערים שמעל 150 תושבים. אחריה הגיעו נתניה וחיפה
מערכת האתר | חמישי, 12 יולי 2018 15:35

שר הכלכלה, אלי כהן הדגיש כי "העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי. הם אחראים לכ-50% מהתוצר העסקי ולכ-60% מהמועסקים במשק, ולכן השקעה בהם הוא אינטרס ציבורי של כולנו".


ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי בירך על הבחירה ואמר ש"הבחירה באשדוד כעיר הידידותית ביותר מבין הערים הגדולות, לעסקים קטנים ובינוניים, הינה תוצאה של מאמצי התייעלות ארגונית האחראית על הקשר בין הרשות המקומית לבעלי העסקים בעיר, שביצענו בשנים האחרונות. ואנו שמחים לדעת על שביעות רצונם מהתנאים והשירות שהעירייה מעניקה להם. זו חובה וזכות לעמוד לצידם ולסייע להם לשגשג ולהתרחב, כמקור הצמיחה והתעסוקה המרכזי של העיר.״


הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, מפרסמת היום את מדד doing business במסגרתו דורגו 50 רשויות מקומיות בישראל. הסוכנות עורכת את מדד הרשויות המקומיות זו השנה השלישית ומטרתו לשמש כלי עבודה עבור הרשות המקומית, שכן הוא מאפשר לכל רשות להשוות את ביצועיה לרשויות אחרות במגוון פרמטרים אחידים הנמדדים באופן אובייקטיבי, וכן לנתח את ביצועיה ביחס לעצמה ואת הביצועים של המחלקות והאגפים השונים תחת סמכותה.
המדד מתעדכן אחת לשנה ומשקלל שלושה דירוגים שונים בכל רשות. הדירוגים המרכיבים את המדד הם:
נגישות המידע- דירוג של איכות, היקף המידע לעסקים וקלות השימוש באתר האינטרנט של הרשות.
מדד "סבסוד ארנונה" - המדד נבנה באמצעות השוואה של הארנונה העסקית מול ארנונת המגורים וממוצע הארנונה העסקית ביחס ל-50 הרשויות המשתתפות במדד.


שביעות רצון של העסקים - שביעות הרצון מהרשות נבדקה באמצעות סקר בקרב עסקים מקומיים שבחן היבטים שונים של התנהלות הרשות המקומית.


כל אחד מהפרמטרים שהוצגו לעיל דורגו בנפרד, כך שלכל רשות יש שלושה דירוגים נפרדים עבור שביעות הרצון, נגישות המידע וסבסוד הארנונה. על סמך שלושת הדירוגים נבנה דירוג סופי אשר בו כל אחד משלושת הדירוגים קיבל משקל לפי חשיבותו ואיכות הנתונים שנאספו בגינו, באופן הבא: דירוג סקר שביעות רצון- 63%, דירוג מדד סבסוד ארנונה- 30%, דירוג תוצאות בדיקת נגישות המידע של אתרי האינטרנט 7%.


שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: "מדד הרשויות המקומיות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה נועד לעודד רשויות מקומיות להקל על עסקים קטנים ובינוניים במועד פתיחת העסק וכל בהתנהלות השוטפת מול הרשויות. העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי. הם אחראים לכ-50% מהתוצר העסקי ולכ-60% מהמועסקים במשק. פיתוח העסקים הקטנים הוא אינטרס ציבורי של כולנו. לאחרונה קידמנו את חוק הפנסיה לעצמאים שנכנס לתוקף בתחילת השנה, הורדנו מסים, עשינו רפורמה בבנקאות וכן הקמנו קרנות מימון לעסקים קטנים ובינוניים. משרדי יפעל כדי שלא תעבור חקיקה שתכביד על העסקים, אלא להיפך שתסייע להם להתפתח ולצמוח"


רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה אמר: "העסקים הקטנים והבינוניים מהווים כוח מרכזי בשוק העסקי בישראל וישנה חשיבות עליונה לבוא לקראתם ולהעניק להם את הכלים והתנאים הנדרשים על מנת להתפתח, לגדול ולשמור על פעילות העסק. זוהי השנה השלישית בה אנו עורכים את מדד הרשויות המקומיות במטרה לשקף את המצב הקיים, לעודד את הרשויות המקומיות לשפר ולשנות היכן שנדרש למען העסקים ברשות וכמו כן לציין את הרשויות המצטיינות ששמות את העסקים הקטנים והבינוניים בראש מעיניהם".
המדד מחולק לשלוש קבוצות על פי גודל הרשות (מספר התושבים) וזאת על מנת לשמור על השוואה מדויקת והוגנת, שכן רשות מקומית של עד 50 אלף תושבים, אינה דומה לרשות מקומית של למעלה מ-150 תושבים.