ashdod10 logo

"לא קיבלתי כל כרטיס הזמנה או כרטיס כניסה למופע בתשלום ו/או השתמשתי בכרטיס שחולק חינם"

ד"ר אלי לחמני: "לא קיבלתי כל כרטיס הזמנה או כרטיס כניסה למופע בתשלום ו/או השתמשתי בכרטיס שחולק חינם על ידי הרשות המקומית אשדוד ו/או על ידי גורם הקשור לרשות במסגרת תפקידי, כחבר מועצה". ד"ר לחמני מגיב לכך ששמו  וזכר בדו"ח נגד המשכן לאמניות הבמה והעירייה כמי שקיבל כרטיס הזמנה. הדוח החמור מצביע על חלוקת אלפי כרטיסים חינם למקורבים בשווי מיליון שקלים. המבקר ממליץ לחייב אישי את נושא המשרה האחראיים
מערכת אשדוד10 | רביעי, 11 יולי 2018 13:51
"לא קיבלתי כל כרטיס הזמנה או כרטיס כניסה למופע בתשלום ו/או השתמשתי בכרטיס שחולק חינם" ד"ר לחמני. לא קיבלתי כרטיסים צילום: יחצ

חבר מועצת העיר אשדוד, ד"ר אלי לחמני, המתמודד לראשות עיריית אשדוד בתגובה לדו"ח מבקר המדינה בנושא "עיריית אשדוד-חלוקת כרטיסי הזמנה למופעים ואירועים" בו הוזכר שמו כמי שקיבל כרטיסים להופעות אומר: "ביום 21 בינואר השנה שלחתי מכתב תגובה אל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בגין טיוטת דוח ביקורת בנושא עיריית אשדוד-חלוקת כרטיסי הזמנה למופעים ולאירועים ששלחו אליי ב-17 בינואר השנה וביקשתי ליידע אותם כי למיטב זכרוני לא קיבלתי כל כרטיס הזמנה או כרטיס כניסה למופע בתשלום ו/או השתמשתי בכרטיס שחולק חינם על ידי הרשות המקומית אשדוד ו/או על ידי גורם הקשור לרשות במסגרת תפקידי, כחבר מועצה.

"ככל הנראה בעצם היותי חבר האופוזיציה נמנעו מלעשות כן. כמו כן, יידעתי כי כחבר מועצה העושה עבודתי בהתנדבות מלאה אף סירבתי לקבל כרטיס שהונפק על ידי הנהלת העיר המקנה החזר הוצאות כיבוד קלות לחברי המועצה, כ-37 שקלים לחודש. אני מקבל את הקביעה כי הדברים שהתגלו בדו"ח מבקר המדינה אינם ראויים וחמורים שבעתיים בדרך החלוקה הפסולה שנעשתה למקורבי השלטון הנוכחי, נבחרי הציבור ועובדי הרשות".