ashdod10 logo

גיבור ישראל - אלון עובדיה

ביום חמישי שעבר עלה לתורה אלון עובדיה בבית הכנסת הרשב״י ברובע י״א. לצד חתן בר המצווה עמדו על התיבה בני משפחתו של אלון שסייעו לו בהנחת התפילין לראשונה בחייו. בראשם הסבים שלו, אשר שטרית קבלן חשמל ידוע בעיר, ומוכר מאוד כאיש עושה חסד, ומצד השני הסבא מצד אביו עובדיה שלמה, נווט בחיל האוויר וממשתתפי חילוץ חטובי אנטבה
מנחם גלילי-משאש | רביעי, 27 יוני 2018 22:00

ציבור המתפללים לא ידעו שעל בימת התפילה עמד אחד מגיבורי ישראל כפי שתקראו בהמשך. ההתרגשות היתה לא רק בעקבות קריאתו הרהוטה שריגשה את המתפללים, ואת הוריו תומר ומירב, את סביו, אלא הסיפור שמסתתר מאחרי התפילה המרגשת.

מתפללי בית הכנסת הוזמנו לסעודת מצווה בשבת ע״י הסב אשר שטרית במתנ״ס י״א. גם בשבת אלון חתן בר המצווה קרא בתורה, וגילה כישרונות מיוחדים. מכיוון שמתפללי בית הכנסת רוחשים כבוד רב לסבא אשר שטרית התייצבו רבים מהם לארוחת צהרים במתנ״ס י״א שהיה מלא מפה לפה.

במהלך הארוחה התכבד החזן והרב של בית הכנסת רבי יוסף מרציאנו שאהוב על ציבור המתפללים לברך את החתן בשילוב דברי תורה ברוח השעה.

8658467353653

086647337

בראשית דבריו חשף רבי יוסף מרציאנו בפני ציבור המוזמנים, כי היום ממש בפרשת חוקת שוחררו חטופי המטוס באנטבה באוגנדה. והנווט המוביל את המטוס הראשון שנחת ראשון באנטבה, שבו היה גם יוני נתניהו הי״ד, נמצא פה אתנו. ולא רק נמצא פה, אלא הוא הסבא של אלון עובדיה חתן בר המצווה.

רבי יוסף המשיך בהתרגשות רבה: ״היום אלון חוגג את בר המצווה ביום שסבו שלמה עובדיה ניווט את המטוס הראשון והנחית אותו בשדה תעופה חשוך״.

רבי יוסף גילה זאת לאחר שמטוסו של שלמה עובדיה נחת בשלום, ועימו חיילי סיירת מטכ״ל ואחרים, ובראשם יוני נתניהו הי״ד. כולם יצאו מהמטוס והדליקו גוזניקים לאורך מסלול הנחיתה על מנת ששלוש המטוסים ינחתו בביטחון. הנווט הראשי של מבצע אנטבה, היה לא אחר מאשר , הרמטכ״ל מוטה גור.

אגב אחת המורות של הנכד אלון שלומד בכיתת מחוננים אומרת, תרשמו לפניכם: ״אלון הוא יהיה הטייס הבא של משפחת עובדיה שטרית״.