ashdod10 logo

מחזירים את ילדי החינוך המיוחד לאשדוד

תכנית החינוך המיוחד שהחלה לפני כמה שנים הביאה לכך שרוב ילדי העיר היום, אשר למדו במסגרות חוץ-עירוניות ונאלצו לבלות זמן רב בנסיעה, מוצאים את מקומם בתוך מערכת החינוך המקומית
מערכת האתר | חמישי, 21 יוני 2018 20:13

נתוני החינוך הארציים מלמדים כי בשנים האחרונות ישנה עליה דרמטית במס' תלמידי החינוך המיוחד בכל הארץ, בעיקר על הרצף האוטיסטי. מגמה זו נצפתה באשדוד ולפני כמה שנים הורה ראש העיר לתת את מלוא ההתייחסות והתנאים לחינוך המיוחד בכלל ובגנים בפרט. מדיניות זו נבחנת בכל שנה, בעת שמתגבשות התכניות לשנת הלימודים הבאה, ובהתאם לנתוני הרישום משבץ מינהל החינוך את כלל הגנים במבנים המפוזרים ברבעים השונים.

במינהל החינוך אומרים כי במסגרת תכנון שנת לימודים ובהתאם למדיניות זו, נלקחים בחשבון עוד כמה פרמטרים חשובים כמו מספר התלמידים בגן, מרחב הפעילות החינוכית, תנאי הסביבה והאקלים החינוכי וניידות תושבים המשנה את מפת הרישום בעיר. כל זאת על רקע העובדה שמשרד החינוך אינו מצליח להדביק את קצב הגידול בחינוך המיוחד ואינו מקצה בניה ייעודית למסגרת זו, עובדה שמגדילה את מצוקת הגנים.

מינהל החינוך פעל על מנת להעניק את החינוך המיטבי למסגרת זו ומעמיד את התנאים הטובים ביותר לכלל התלמידים במערכת החינוך, בדגש על מסגרות החינוך המיוחד, תוך שהשיבוץ נעשה למבנים ראויים המותאמים לתלמידים. "חלק מהפתרונות הם שיבוץ כיתות גנים בבתי הספר ו/או שילובם בתוך כיתות גן רגילות, כחלק ממדיניות חינוכית רבת שונים" אומרים במינהל החינוך ומציינים כי כל הליך החשיבה והשיבוץ נעשה בשת"פ מלא עם ועד ההורים העירוני, בפיקוח של משרד החינוך ועל דעת מנהלי בתיה"ס והגננות. "ועד ההורים העירוני הוא הגורם המייצג ומולו אנו פועלים בכל התחומים. ועד ההורים העירוני והעומדת בראשו, בלה רובין, מקיימים שיח והתייעצות עם נציגי ההורים הרלוונטיים ומעלים אותם מול המינהל" אומרים הם.

השנה הוחלט לשבץ 8 כיתות גן בכיתות לימוד בתוך ביה"ס, תוך התאמה מלאה ומתקדמת של המרחב בו ילמדו, ובתוך כך: חצר משחקים מאובזרת ומוצללת, כיתות טיפול, פעילות משולבת עם כיתות ו' בביה"ס, תוספת כ"א שירותי משרד ושמירה וכמובן עמידה בכל תקן ביטחון ובטיחות נדרש. שיקול נוסף בהחלטות הוא מספר התלמידים בגן, שהרי במסגרת החנ"מ יש 8-12 תלמידים בגן, לעומת 35 תלמידים בכיתת גן רגילה. "המשמעות היא שעבור תלמידי החנ"מ יש צורך במרחב הרבה יותר קטן".

 

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.