ashdod10 logo

דו"ח חמור על מקיף ג': שימוש לא תקין בכספי הורים במיליוני שקלים

דו"ח ביקורת של משרד החינוך בנושא גביית תשלומי ההורים במקיף ג' באשדוד קובע כי נעשה שימוש לא תקין בכספי ההורים במיליוני שקלים ולא סיפק לתלמידים את השירותים שבגינם נגבו. למרות הדרישה של משרד החינוך להחזיר את הכסף להורים טרם הושבו הכספים שנגבו
ענת ביגר | חמישי, 14 יוני 2018 02:54

בעקבות הדו"ח דרש משרד החינוך דרש מהעירייה להחזיר להורים חלק מהסכום בסך כרבע מיליון שקלים. העירייה ערערה על הסכום ובאפריל השנה קבע משרד החינוך לפנים משורת הדין להפחית חלק מהסכום. עוד קבע בית המשפט שהעירייה תחזיר את הכספים ישירות להורים ולא לחשבון ההורים שמנוהל על ידי בית הספר עד 15.5.18. מתחקיר של "אשדוד10" עולה כי עתה ההורים מחכים לקבל את הכסף והעירייה טרם השיבה את הכסף.

ההורים זועמים ובכוונתם לערער. "ההחלטות שהתקבלו במחלקה המשפטית הן חד צדדיות ובכוונת ההורים לערער ובכל מקרה הסכומים הם לא לפי ההחלטות של המחלקה המשפטית אלא לפי ממצאי הדו"ח המדברים בעד עצמם" אומרים ההורים

את הדו"ח ערך משרד רואי החשבון אוסאמה חסן, לבקשת משרד החינוך וממצאיו קבעו כי, לכאורה, נעשה שימוש לא תקין בכספי הורים במקיף ג' במיליוני שקלים. מהדו"ח החמור שגרסתו הסופית נעשתה באוגוסט 2017, עולה כי נעשה שימוש לא תקין בכספי ההורים בסך של מיליון ו-345,251 שקלים. כן נכתב בדו"ח כי מיליון ו-280,581 שקלים נוספים שבית הספר לא סיפק לתלמידים את השירותים שבגינם נגבו.

מהמלצות הדו"ח עולה בין היתר כי "בית הספר (מקיף ג') עשה שימוש לא תקין בכספי הורים בסכומים שהסתכמו בסך 1,345,251 שקל וכי בית הספר גבה מההורים סך של 1,280,581 שקלים ולא עשה בהם למטרות בגינן נגבו. הכספים שנגבו ולא נעשה בהם שימוש למטרות בגינן נגבו שימשו את בית הספר לשימושים אחרים".

הדו"ח המליץ כי על משרד החינוך ישקול איך לנהוג מול בית הספר, עקב כך שלא סיפק לתלמידים את השירותים שבגינם נגבו כספים בסך 1,280,581 שקלים ובמקומם ניתנו שירותים אחרים. בקשר לכספים שנגבו ונעשה בהם לכאורה שימוש לא תקין נקבע בהמלצות כי על בית הספר/ עירייה להחזיר להורים 202,567 שקלים.

מהוד"ח עולה כי סכומים אלה שימשו להוצאות כלליות של בית הספר/ העירייה כגון: השכרת ציוד הגברה בסך 86,600 שקלים, משיכת כספים במזומן להוצאות קופה קטנה ללא מסמכים בסך 13,000 שקלים, הפקות מוזיקליים בסך 69,008 שקלים, כיבודים ופיצוחים למורים בסך 8,926 שקלים" ועוד.

כן הומלץ כי על בית הספר/ העירייה להימנע מביצוע תשלומים מחשבון ההורים שהם לא בגדר התשלומים המותרים מחשבון זה על פי הוראות משרד החינוך. ולא להעביר תשלומים מחשבון ההורים לחשבון בית הספר בגין הוצאות ביטוח תאונות אישיות של תלמידים. כן הומלץ לא לממן מחשבון ההורים את החריגות בהוצאות על טיולים, סל תרבות, מסיבות כיתתיות, בכל שכבה ושכבה. "כל חריגה תמומן על ידי בית הספר/ העירייה ולא מתשלומי הורים בסעיפים אחרים ולא על חשבון פעילויות אחרות שיבוצעו עקב כן בחסר".

אלי קיקוז

בנוגע להשאלת ספרים נקבע בהמלצות הדו"ח כי יש לנהל את הנושא במסגרת חשבון תשלומי הורים בלבד: "עודף של הכנסות על הוצאות בסעיף השאלת ספרים יועברו לשנים הבאות בהנחיה של הממונה והאחראי על פרוייקט השאלת הספרים. יתרות אלה יש להפחית מהתשלום של השנה החדשה״.

"בית הספר נהג בסחבת ממושכת"

בדו"ח יש התייחסות לטענות בית הספר. בין השאר נכתב: "טענות בית הספר אינן מקובלות עלינו מכיוון שהתבקשנו על ידי בית הספר לשלוח מישהו מטעמנו על מנת למסור לו את החומר שהתבקש על ידינו. יש לציין שבית הספר נהג בסחבת ממושכת עד שהשלים לנו את כל החומר שהתבקש לביקורת. דבר שגרם לעיכוב רב בהוצאת דו"ח זה. עם שליחת טיוטת הדו"ח לתגובת בית הספר ניתנה לבית הספר הזדמנות נאותה להגיב על כל המסמכים" .

מי שחשף את הליקויים לכאורה אלי קיקוז, מנהל חשבונות בכיר שהיה חבר בוועד ההורים של מקיף ג' והתנדב לשמש כגזבר בשנת 2016. קיקוז פנה עם הממצאים שבידו לבית הספר ולמבקר העירייה. "לא נעשה דבר בנושא. כל מה שביקשנו זה להיצמד להוראות חוזר מנכ"ל המחייבות את בית הספר. כספי הורים אינם הפקר וחייבים לשמש את הכספים בדיוק לתכלית שעבורה נגבו. אי אפשר שההנהלה תעשה בהם ככל העולה על רוחה".

העירייה, הגישה השגות וערערה על ההחלטה. בעקבות זאת נשלח ב- 23.4.18 מכתב ממנהל אגף א' אכיפה של מינהל רישוי ובקרה ואכיפה במשרד החינוך, דודי כהן אל ראש מינהל החינוך בעירייה אריה מימון עם תשובה סופית להשגות העירייה. במכתב נאמר כי בנוגע לסך 74,677 שקלים שהעירייה כבר העבירה לחשבון ההורים, טרם ערערה על הסכום. "יש להשיבו להורי התלמידים אשר שילמו תשלומי הורים משנת הלימודים תשע"ד- תשע"ו כולל".

כן נקבע כי יש להמציא אסמכתאות על השבת הכספים להורי התלמידים אשר שילמו תשלומי הורים משנת הלימודים תשע"ד עש לשנת הלימודים תשע"ו כולל וזאת עד לתאריך 15.5.18.

העירייה: ״ההר הוליד עכבר הדו"ח היה מיותר"

בתגובה נמסר מעיריית אשדוד : "ראשית יצוין כי מדובר בהמלצה לא מקצועית הנגזרת מטיוטת דו"ח, ובסופה נדרש בית הספר להשיב להורים סך כ-84,000 שקלים בלבד!!! (מתוך סך 240,06 שקלים שנדרשנו במקור). על מנת להבין את משמעות הדרישה להשבה, נדגיש כי בכל שנה נגבים מיליוני שקלים עבור הפעילות החינוכית של בית הספר ואילו הסכום הנדרש להחזר, לא די בכך שהוא סכום שולי מול סך היקף הגביה, אלא שהוא מתפרש על פני שלוש שנים. המשמעות: אם נחלק את ההחזר ל-3 שנים ולמאות הורים, מדובר בהחזר זניח של כמה עשרות שקלים בלבד לכל הורה.

עובדה זו, ככל שתהיה נכונה וככל שבית הספר מחויב להשיב הכספים, נתקלת בבעיה טכנית של איתור הורים והשבת סכומים פעוטים באופן פרטני (נזכור שבכל שנה מסיימים כ-1000 תלמידים כך שמדובר בכ-3,000 תלמידים ל-3 שנים). לפיכך, מינהל החינוך הגיש ערעור על ההחלטה והציע את השבת מלוא הכסף הנ"ל לקופת ההורים והקצאתו לפרויקט ייחודי בבית הספר. מינהל החינוך סומך על הנהלת בית הספר שעושה את עבודתה לפי אמות המידה הנדרשות ואע"פ שמדובר בהליך מינהלי בלבד, של שימוש בסעיפי הוצאה שונים ולא במעשה לא חוקי, הסכומים הנ"ל הושבו לחשבון ההורים עד לקבלת תשובת הערעור.

רק אתמול התקבלה תשובת משרד החינוך לערעור ודרישה לביצוע ההחזר כפי שנקבע במקור, קרי: השבת ההחזר לכל הורה בנפרד ולא לקופת ההורים כפי שהציעה העירייה. בעקבות כך מינהל החינוך הנחה את המחלקה המשפטית של העירייה לבחון דרכים משפטיות לביצוע הדרישה בצורה המיטבית. לסיכום, ההר הוליד עכבר שכן מדובר בדו"ח מיותר ובהמלצה לא מקצועית ואף על פי שחוות דעת של רו"ח דניאל שלו קובעת כי מדובר בהוצאות על פעילות המאושרת על פי חוזר מנכ"ל (ואין כל סיבה להשבת הסכום המדובר), הסכום הנ"ל הושב לחשבון ההורים".