ashdod10 logo

תקציב הרווחה גדל בשנים האחרונות ב-50 מיליון שקל

בישיבת מועצה האחרונה הוצגו נתונים על תקציב הרווחה שגדל מ-36 מיליון שקלים ל-86 מיליון שקלים לטובת משפחות קשות יום לכלל המגזרים. באופוזיציה טוענים שרוב הפעילות של הרווחה נעשית על ידי מתנדבים
יניב פרידמן | חמישי, 14 יוני 2018 02:26

בישיבת מועצה האחרונה עלה הדיון על גודל תקציב הרווחה. רונית צור, ראש מינהל תחום הרווחה בעירייה, אמרה כי הסיבה להגדלת התקציב הרווחה שגדל ב-50 מיליון שקל משנת 2008 ועד 2018, הוא שיתוף הפעולה בין עיריית אשדוד למשרד הרווחה, ובכך שיותר משפחות שנמצאות במצוקה כלכלית בעיר מקבלות מענה. לעומתה, טען חבר המועצה, שמעון כצנלסון ואמר: "העיר אשדוד מונה בממוצע-250,000 איש במהלך העשור האחרון, אך תקציב הרווחה עלה משמעותית בשנים הללו, למרות שחלק מהפעילות נעשת בהתנדבות.אנו חברי האופוזציה לא יודעים לאן בדיוק הולך הכסף?!.

צור הגיבה על הטענות של כצנלסון ואמרה: “הגדלת התקציב נעשתה בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה. שיתוף הפעולה בין הרשויות נובע מכך שאשדוד ידועה כעיר בעלת שיעורי קליטה גבוה ממגוון מדינות, שצריך לתת להם מענה. על ידי הוספת התקציב כמות שרותי הרווחה בעיר גדלו למשפחות במצוקה כלכלית, נערים בסיכון, וקשישים. אם לפני עשור שירותי הרווחה טיפלו רק ב-1,600 מקרים כיום שירותי הרווחיה מטפלים ב -6,500 מקום במגוון אוכלוסיות בעיר".

אלי לחמני, חבר מועצה, בירך את רונית צור על פעולותיה, אך שאל כמה משפחות חיות באשדוד מתחת לקו העוני?, מה היא הגדרה של משפחה רווחה כי יש כאלו שנמצאות במצב כזה אך לא מוכנות להתוודות בפני הרשויות?. צור השיבה: "אין מספר מדויק לגבי כמות המשפחות שחיות מתחת לקו העוני בעיר. אך צריך להבין שלפני עשור לא היה לשירותי הרווחה האמצעים ויכולות להגיע לכמות המקרים שמטופלים כיום. הדבר נעשה בזכות הגדלת התקציב של שירותי הרווחה שמטפלים במשפחות נזקקות, ונוער בסיכון, קשישים על מנת לעזור לאותם אזרחים שיהיו חלק מהאוכלוסיה ולא נטל".