ashdod10 logo

מהיום – מבחן בתיאוריה דרך בתי הספר

לראשונה, כ- 15,000 תלמידי כיתה י', בתוכם כ- 2,000 מאזור הדרום, ייגשו למבחן התיאוריה בתוך בתי הספר. מחברות הבחינה יוכנסו לכספות טרם מועד הבחינה
מערכת האתר | שלישי, 12 יוני 2018 13:00

כ- 15,000 תלמידים מכיתות י' ייגשו במהלך בגרויות הקיץ לבחינת בגרות ייחודית, בגרות בתיאוריה. הבחינה הוא מיזם משותף של משרד החינוך והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומהווה חלק מתכנית חומש של משרד החינוך לקידום הזהירות בדרכים, ולקראת הגיל שבו ניתן להוציא רישיון נהיגה. במסגרת התכנית המשותפת הוחלט כי בבתי הספר התלמידים יעברו הכשרה לקראת הבחינה, כשלאורך השנה הם ילמדו באופן מסודר. את הלימודים העבירו מורים מתוך בתי הספר שהוכשרו לתכנית, ועברו את ההכשרה הנדרשת. הבחינה תכלול, בין היתר, התייחסות לנושאים אשר נלמדו לאורך השנה: היבטים של עייפות בנהיגה, לחץ חברתי, היסח דעת וסכנות השימוש באלכוהול.

בחינת הבגרות חוברה על ידי צוות מקצועי של משרד החינוך, מכון סאלד והרשות הלאומית לביטחון בדרכים. בהתאם לסיכום בין כל הגורמים, תלמיד אשר יעבור את הבחינה בציון 80, יקבל פטור מבחינת התיאוריה למשך שלוש שנים. תלמיד שיקבל ציון פחות מ- 80 יאלץ לעבור בחינה מחודשת.

הבחינה, שכוללת התייחסות לנושאים אשר נלמדו לאורך השנה, תיערך בשעה 14:00 בבתי הספר בעקבות הסכם שנחתם עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בתקציב משותף בסך 25 מילון שקל, ובשיתוף משרד התחבורה. בשנה הבאה צפויים לגשת אף יותר תלמידים. 

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב מסר כי "מערכת החינוך שואפת לעצב ולטפח בבוגר המערכת מכלול עשיר של ידע, ערכים ומיומנויות. בתוך התהליך הזה, אנו גם שוקדים לחדש ולפתח מיומנויות נוספות שאינן רק בליבת העשייה החינוכית הקיימת. התכנית הנוכחית מעניקה לתלמידים שלנו הזדמנות ראויה לקבל הכשרה ראשונית ומקצועית לקראת השתלבותם כנהגים על הכביש. היא מעניקה להם ידע רחב, ערכים של אחריות וסובלנות. בשל חשיבותה הרבה של התכנית, אנו נרחיב אותה בשנה הבאה ובעוד שנתיים נרחיבה לכלל שכבת כיתה י'. אני מאחל לתלמידות ולתלמידים שלנו הצלחה בבחינה .

מטרת משרד החינוך היא להרחיב את מספר הלומדים ולהגיע לשכבת הגיל כולה, ובהתאמה להרחיב גם את מספר התלמידים שייבחנו בבחינות הנהיגה העיוניות (תיאוריה).

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.