ashdod10 logo

לאן נעלמו 10 מיליון שקל שניתנו לעמותה של חסידות גור לבניית חדר מיון קדמי?

ב–2008 חתמה עמותת רפואה וישועה על הסכם עם משרד הבריאות, שבו התחייבה להקים חדר מיון באשדוד, שייפתח באותה שנה .  העירייה העבירה לעמותה את זכויות החכירה והמדינה הקצתה לה כספים — אך חדר המיון לא נפתח מעולם והמדינה מנסה להשיב את כספיה
מערכת אשדוד10 | שני, 11 יוני 2018 08:56

תחקיר דמרקר חושף כי המדינה העניקה 10 מיליון שקלים למבנה שעומד בצמוד לו העומד ונטוש בן חמש קומות ועוד ארבע תת־קרקעיות, לבניית חדר מיון קדמי, סמוך לבית החולים החדש שנפתח לפני שנה. ביינתו הופסקה בשלב השל וכיום עומד כפיל לבן ומיותר. כעת מתברר כי העמותה שהיתה אמורה להקים את חדר המיון הקדמי, עמותת רפואה וישועה  קיבלה מהמדינה עבור הפרויקט 9.6 מיליון שקל, שמעולם לא הוחזרו.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "מ–2015 המשרד אינו מעביר לעמותה כספי תמיכה המגיעים לה על פי מבחני תמיכה אחרים, בסך כ–630 אלף שקל.המשרד בוחן עם הגורמים השונים את האמצעים החוקיים לפעולה כדי להשיב את הכספים".