ashdod10 logo

מנכל בית החולים אשדוד:"נהיה באפס סובלנות לתקלות רפואיות"

מנכל בית החולים אשדוד ד"ר חיים ביטרמן מסכם חצי שנה לפעילות בית החולים החדש:"העיר מזמנת לנו הרבה אירועים. עמדנו במדדי משרד הבריאות בהרבה פרמטרים. שוקדים למתן מענה למתן שירות תורים סיטי ואמ אר איי בתוך יום. אנחנו באפס סובלנות לתקלות"
מערכת אשדוד10 | ראשון, 10 יוני 2018 11:12

מנכל בית החולים אשדוד ד"ר חיים ביטרמן מסכם חצי שנה לפעילות בית החולים:"העיר מזמנת לנו הרבה אירועי טראומה. לוקים בשבץ יומי מקבלים טיפול תוך כמה שעות. עמדנו במדדי משרד הבריאות בהרבה פרמטרים. מספקים לתושבים מענה אקוטי יעיל למצבים חריפים. שוקדים למתן מענה למתן שירות תורים סיטי ואמר רק איי בתוך יום. אנחנו באפס סובלנות לתקלות.
המקום הזה יהיה מבצר לאיכות ושירות ויש לנו עוד כברת דרך.
יש שיפור ביחס בין מכתבי התודה למכתבי התלונות"