ashdod10 logo

יצחק מויאל: שיפור משמעותי נוסף בתנאי שכר עובדי הבניין

בשורה טובה לעשרות אלפי עובדים בענף הבניין בעקבות צו הרחבה שחתם שר העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ, שמחילים ההסכמות שהובלתי ביחד עם יו"ר ההסתדרות עם נשיא התחאדות בוני הארץ
יצחק מויאל | חמישי, 07 יוני 2018 04:48

אני שמח לבשר על עוד צעד נוסף במסגרת המו"מ עם מעסיקים בתחום הבניין העץ והתעשיות הנלוות חתם שר העבודה והרווחה חיים כץ צו הרחבה בענף הבניין, אשר מחיל את ההסכמות שהובלתי ביחד עם יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן עם התאחדות בוני הארץ כלל העובדים בענף.

צו ההרחבה עליו חתם שר העבודה והרווחה הוא בהמשך להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בחודש מרץ האחרון בין ההסתדרות להתאחדות בוני הארץ, עליו עמלנו רבות.

צו ההרחבה שנחתם מגדיל את ההפרשות הפנסיוניות ללמעלה מ-200 אלף עובדי ענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה (ציוד מכני הנדסי), עבודות ציבוריות ושיפוצים. בהתאם לצו, יוגדלו הפקדותיהם לפנסיה של כלל העובדים בענף בשיעור של 1.2%, כך שהחל מכניסת הצו לתוקף יעמוד חלק המעסיק לתגמולים על 7.1% מהשכר המבוטח, וחלק העובד לתגמולים יעמוד על 6.6% מהשכר המבוטח. בסך הכל, יגדלו ההפקדות הפנסיוניות לעובדים בענף מ-18.5% ל-19.7%.

בנוסף אזכיר כי השר ח"כ כץ חתם על צו הרחבה נוסף בענף ההיסעים הפרטיים, וזאת בהמשך להסכם הקיבוצי הכללי הראשון שנחתם בחודש יוני 2017 בין ההסתדרות לארגון חברות ההסעה. צו הרחבה נוסף שנחתם הינו בענף ההובלה, בהמשך להסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות להתאחדות מפעלי הובלה בישראל בינואר 2016. צו זה, אשר יחול על כ-20 אלף נהגים, יגדיל את השכר המינימלי בענף ויעמידו על 100 שקל יותר משכר המינימום במשק, כך שנכון למועד חתימת הצו, יעמוד על סך של 5,400 שקל לעובד בשנתו הראשונה - וזאת בנוסף לתוספת שכר בגובה 0.5% לכל שנת ותק.

אני רוצה להודות ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, שמסייע לי רבות לקדם את המהלכים שהובילו לחתימת הצו, המרחיב את ההסכמים בענף הבנייה וגם להודות לשר העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ, אשר חתם על צו ההרחבה. אני רואה בשר כץ שותף מלא ונאמן לכל מה שקשור לרווחת עובדי ענף הבניין. אני חייב לציין כי יש לנו אתו דלת פתוחה ויש לו אוזן קשבת בכל התחומים במיוחד בנושאי בו אנחנו עסוקים יום יום בנוגע להצלת חיי אדם ובכל מה שקשור לבטיחות בעבודה.

החתימה על צו ההרחבה הינה צעד חשוב מאוד לשיפור זכיותיהם של עובדי הבניין. אין לי ספק כי בעקבות שינוי השכר ותנאי העבודה והדאגה לשיפור הבטיחות בענף יצטרפו אליו אלפי עובדים. אני מודה ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על פועלו ומעורבותו למען המשך קידום עובדי הבניין והעץ והתעשיות הנלוות".

אני רוצה לציין, שבנוסף אנחנו מובילים כעת מהלך להנפקת רישיונות מטעם משרד העבודה והרווחה למנופאים. רישיונות ביומטרים כדי למנוע את תופעת הזיופים של רישיונות מנופאים. זה עוד מהלך שאנחנו מובילים כדי לצמצם את תאונות העבודה באתרי הבנייה. אנחנו בציפייה דרוכה להודעה על הבשורה הזו בקרוב ממשרד העבודה הורווחה.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.