ashdod10 logo

כבוד: קבלו את אלופי האולימפיאדה במתמטיקה מאשדוד

בית ספר לקט סיכם את שנת הפעילות בטקס חלוקת פרסים ותעודות למצטיינים ולזוכים באולימפיאדת המתמטיקה. הטקס שהתקיים במעמד ראש העיר, מחזיק תיק החינוך ומנהלת אגף חטיבה צעירה, נותן ביטוי עליון לערך המצוינות ומעלה על נס את המאמצים שעושים התלמידים בלימודי המדעים.
מערכת אשדוד10 | שלישי, 05 יוני 2018 09:09

בית ספר "לקט", אשר הוקם ביוזמתה ובניהולה של הגב' פירה גרינס, שם לו מטרה לקדם את תלמידי אשדוד במקצועות המתמטיקה, הפיזיקה והמדעים, מעבר לחומר הבסיסי אותו לומדים בבתי הספר בהתאם לתכנית משרד החינוך. בית הספר פיתח לשם כך תכניות וטכניקות הוראה שנועדו לטפח את הילדים ולעודדם להישגים ולהצטיינות. בתוך כך, בית הספר מקיים בכל שנה אולימפיאדה למתמטיקה ומעניק פרסים ותעודות הצטיינות לתלמידים שזכו להישגים הגבוהים ביותר.

בטקס חלוקת הפרסים והתעודות למצטיינים ולזוכים באולימפיאדת מתמטיקה בשנת 2018, המתקיימת זו השנה ה-16, השתתפו נבחרי העיר, אנשי חינוך, הורים ותלמידים רבים. המצטיינים אשר הגיעו למעמד הזה עשו כברת דרך לא קצרה והיה עליהם לגבור בדרך על לא מעט אתגרים, שכן תהליך האולימפיאדה כלל מספר שלבים: בשלב א' השתתפו 8,609 תלמידים. לשלב ב' הגיעו כ-780 תלמידים ואילו לשלב הגמר הגיעו רק 200 התלמידים הטובים ביותר.

מנהלת אגף חטיבה צעירה הגב' מרטין עובדיה אומרת כי מערכת חינוך ערכית המבקשת להצעיד את ילדיה למחוזות המצוינות, מציבה כערך עליון את טיפוח ההון האנושי ומיצוי כל הזדמנות להוציא את פוטנציאל הילדים מן הכוח אל הפועל.

"אנו מאמינים כי לכל ילד וילדה יש פוטנציאל אדיר ולנו אנשי החינוך וההוראה הזכות והחובה להביאם לידי מימוש" אומרת היא ומשבחת את תכנית המתמטיקה הפועלת באמצעות בית ספר "לקט" ותורמת תרומה נכבדה לקידום המתמטיקה בקרב ילדי העיר. "בזכות עבודה רצינית ומקצועית, מורי בית ספר "לקט" מהווים חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך הפורמלית" היא אומרת ומודה לגב' פירה גרינס על קיום האולימפיאדה מידי שנה, למורי בתי הספר ולמורי "לקט" על השקעתם רבת השנים בקידום הילדים.

מנהלת מחלקת תכניות חינוכיות גב' מיטל אליאס העבירה לנו את תוצאות התחרות, מהן עולה כי 47 תלמידים זכו למעמד המכובד וקיבלו תעודת "מצטיין העיר" ו-21 תלמידים זכו במקומות בשלושת המקומות הראשונים באולימפיאדה: 7 תלמידים - במקום השלישי, 9 תלמידים - במקום השני ו-5 תלמידים - במקום הראשון.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.