ashdod10 logo

הסוף לקבלני השיפוץ החאפרים

יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ יצחק מויאל: "אני שמח שלאחר שנים של לחצים שהפעלנו, דיונים והבטחות אושרו התקנות שמסדירים את ענף קבלני השיפוצים"
יצחק מויאל | חמישי, 24 מאי 2018 06:58

ענף השיפוצים מאז ומתמיד סבל מתדמית גרועה מאוד. לא מעט בצדק אבל לרוב מדובר בקבלנים אמינים, מוכשרים ומקצועיים. לצערי, לענף הזה הסתננו אלפי 'חאפרים' וגרמו לענף ולקבלני השיפוצים שם רע ונזק לציבור שסבלו מכך. בעקבות התקנות החדשות שחתם שר השיכון והבינוי יואב גלנט בהשתתפותי, הנושא הוסדר ומעתה גם יהיה פיקוח של רשם הקבלנים ושל משרד השיכון. את בנוסף להסדרה של עובדי השיפוצים, שזכו להכרה בהתאם להסכם קיבוצי ענפי.

מעתה הציבור צריך להבין שהוא יכול לדרוש מקבלן שיפוצים רישיון קבלן, שיעיד שיש לו את הידע המקצועי והוותק לקיים עבודות כנדרש ואני רוצה לברך את שר הבינוי והשיכון, שחתם על התקנות לרישום קבלני שיפוץ. תיקון זה יאפשר ללמעלה מעשרת אלפים קבלני שיפוצים להירשם בפנקס הקבלנים, ורשם הקבלנים יפנה את המועמדים המתאימים למבחנים מקצועיים כדי לקבל רישיון קבלן.

כידוע, בהתאם לחוק רישום קבלנים מי שאינו רשום בפנקס הקבלנים אינו רשאי לבצע עבודות בהיקף העולה על 45 אלף שקלים. אולם, קבלן שיפוצים שרצה להירשם ולקבל רישיון נתקל בבעיה, כי החוק התנה את הרישום בכך שקבלן השיפוצים יבצע עבודות בהיקף של 1.5 מיליון שקל ומעלה. מדרג הביניים של מתחת ל-1.5 מיליון שקל לא הוסדר. כעת, התקנות החדשות קובעות כי קבלן שיפוצים בעבודות בהיקף 45 אלף שקל ועד 350 אלף שקל יוכל להירשם ברשם הקבלנים ולקבל רישיון.

עד היום, פחות מ-10% מקבלני השיפוצים יכלו להירשם בפנקס הקבלנים, להחזיק ברישיון ולעסוק בעבודות שיפוצים בגלל המגבלה האמורה. זו גם הסיבה שרבים מקבלני השיפוצים עבדו ללא רישיון. ברור כעת שקבלן ללא רישיון יעבור על החוק, וכי על כל בעל בית או דירה שמזמין קבלן שיפוצים לבדוק האם בעל המקצוע מחזיק ברישיון.

המשמעות מחתימת תקנות אלה היא משמעותית כיוון שחלק ניכר מקבלני השיפוצים שמעמדם לא הוסדר ייבחנו כעת על-ידי הוועדה המייעצת ורשם הקבלנים, שיבדקו את ניסיונו והכשרתו של קבלן השיפוצים וכמו כן הם יופנו בהתאם לבחינות מקצועיות בנושאים שונים, כגון בטיחות בעבודה, קריאת תוכניות, ארגון אתר וכדומה.

במקביל, הוסכם לאחרונה כי משרד הבינוי והשיכון והתאחדות קבלני השיפוצים והתאחדות בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין, יקדמו תכנית להכשרת קבלני שיפוצים. זה יכלול הקניית יכולות מקצועיות ותכנים מתחום הבטיחות בעבודה. ההתאחדות קבלני השיפוצים תסייע לקבלנים להגיש את בקשותיהם לרישום בפנקס הקבלנים באמצעות קורסי הכנה מקצועיים. סוף טוב הכל טוב וזה עוד צעד לשיפור תדמית ומקצועיותו של עוסקים בענף הבניין.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.