ashdod10 logo

אלון חסן: "אם הפרקליטות תגיש ערעור על הזיכוי שלי אגיש בג"צ "

אלון חסן בתגובה ראשונה על הכוונה של הפרקליטות ביום ראשון השבוע להגיש ערעור על פסק הדין המזכה המחוזי. "אם יוגש ערעור ממניעים פסולים אגיש עתירה לבג"צ "
מערכת אשדוד10 | שישי, 11 מאי 2018 12:23
אלון חסן: "אם הפרקליטות תגיש ערעור על הזיכוי שלי אגיש בג"צ " חסן . אגיש בג"צ צילום: צילום מתוך ערוץ 2

נוכח הכוונה הרצינית של פרקליטות המדינה לערער על פסק הדין המזכה של אלון חסן בפרשת השוחד הגדולה בנמל אשדוד. בתגובה לידיעות כי הפרקליטות מתכוונת לערער על פסק הדין בעניינו:

"אני תקווה, כי הידיעות המתפרסמות באמצעי התקשורת על כוונת הפרקליטות להגיש עירעור על פסק הדין בענייני אינן נכונות.
היה ובכל זאת תגיש הפרקליטות עירעור, הרי שמדובר בבירור בשימוש לרעה בסמכות השלטונית, תוך פעולה בוטה ומתוך וניגוד עניינים, בניסיון נואש להציל את כבודה ולא מתוך שיקול של האינטרס הציבורי.
החלטה שכזו, נגועה בחוסר סבירות קיצוני מכיוון שלפי כל ההלכות המשפטיות, ערכאת עירעור לא מתערבת בממצאי מהימנות.
התוצאה תהיה, שאם יוגש עירעור ממניעים פסולים, אפנה לבית המשפט הגבוה לצדק ואגיש עתירה לבג״צ לבטל את ההחלטה הפסולה והבלתי סבירה של הפרקליטות".