ashdod10 logo

"שובה ישראל" בארץ ובעולם נערכת לחלוקת מאות אלפי מנות קמחא דפסחא לנזקקים

הרב יאשיהו פינטו בקריאת קודש לחסידיו:אנחנו מבקשים מבני הקהילה הקדושה "שובה ישראל" בארץ ובעולם ומכל יהודי המרגיש חלק ממני,אדם שקשור אלי בכל קשר יקיים שליחת מנות "קמחא דפסחא" למשפחות נזקקות לצורכי חג הפסח.
מערכת אשדוד10 | ראשון, 18 מרס 2018 14:29

לקראת חג הפסח הקרב ובא בפיתחו של אביב פעילי "שובה ישראל" בארץ ובעולם קיבלו הנחיה מהרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א להתחיל בגיוס התרומות למלאכת הקודש "חלוקת ארגזי קמחא דפסחא" המלאים כל טוב בשווי של מאות שקלים לארגז המלא מכל טוב לצורכי חג הפסח. היעד: מיליון פיות שיאכלו משולחנו של כ"ק האדמו"ר שליט"א. בכל שנה מחלקים חסידיו בהוראתו אלפי מנות למשפחות נזקקות. הפעם הוא הציב להם יעד: מיליון פיות יהנו בצורכי חג הפסח מעמוד החסד של שובה ישראל הקדושה בארץ ובעולם.

לקראת חג הפסח הקרב ובא בפיתחו של אביב פעילי "שובה ישראל" בארץ ובעולם החלו חסידו לאור הנחייתו של כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו להתחיל בגיוס התרומות למלאכת הקודש "חלוקת ארגזי קמחא דפסחא" המלאים כל טוב בשווי של מאות שקלים לארגז המלא מכל טוב לצורכי חג הפסח ,ידוע שמידיי שנה האדמו"ר מורה לחסידיו לארגן אלפי ארגזים למען משפחות נזקקות סלי מזון חלוקה נתינה רחבת גבולות בכל רחבי הארץ והעולם . החסד הגדול של האדמו"ר פינטו מתקיים יום ביומו בהפעלת בית התמחוי ובגמחים שונים בכל מיני תחומים בארץ ובעולם הפועלים למען משפחות נזקקות וכן קרן "אלמנות ויתומים" קרן גדולה שפועלת בנתינת מלגה חודשית לאלמנות ויתומים.

אחד מהפעילים המרכזים במבצע ה"קימחא דפיסחא" אומר לנו "קיבלנו הנחיה מהאדמו"ר פינטו להגיע ליעד של מיליון פיות של משפחות נזקקות שיקבלו סיוע נכבד מהאדמו"ר שליט"א ,אנחנו דבקים במטרה וביעד לשמח משפחות נזקקות,ברכתו של כבוד האדמו"ר פינטו מצויה איתנו בכל מקום,חסידי הישיבה הקדושה הנאמנים קיבלו לקיים לעשות לבצע את מבצע קימחא דפיסחא במסירות נפש מתוך דבקות לשליחות האדמו"ר שכל כולו דאגה לשמח משפחות נזקקות,יתומים ואלמנות לצורכי החג המרובים .

מה נשתנה השנה הזאת מכל השנים? על פי הרב פינטו: "מצוות הקמחא דפיסחא תהיה כמצוות משלוח המנות בפורים. כך יוצא שכל אדם מקהילת שובה ישראל מארגן ומנהל מערך אריזה חלוקה לנזקקים וכך המשפחות ייהנו מסעודת החג כיד המלך ומערך הנתינה יכפיל וישלש את העזרה. כמידי שנה גם בשנה הזו תחל חלוקה נרחבת לנזקקים כפי שמצווה זו מתקיימת ביום פורים כך גם כאן אנו מהדרים ומבקשים מהציבור לסייע במשלוח מצרכים לנזקקים בכדי שכל הנזקקים יוכלו לשבת בהסבה ולקרוא את ההגדה ברווח ובשמחה מול שולחן הסדר עמוס המטעמים"

הרב פינטו הסביר כי ברצונו שכל אחד ואחד מהחסידים יקבל על עצמו בימים אלו לפני חג הפסח, להשתדל לחלק מעצמו קמחא דפסחא למשפחות נזקקות, וגם אם אין ביכולתו יזכה את בני משפחתו וחבריו לתת לו לזכות. בזכות מצוה זו נתינה לנזקק שהיא גדולה ורמה ועושה שלום בין הקב"ה לבין העניים, נזכה שהברכה תחול בכל מעשה ידינו "ונתן לך רחמים וריחמך".

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.