ashdod10 logo

מדבר בשתי קולות: לפני חודשיים: צריך להתנגד לחרדים באשדוד/ בשבוע שעבר: מצביע בעד קרקעות לחרדים

בישיבת ועדת ההקצאות בה אושרו קרקעות לחרדים ובאופן מפתיע, כך צוין בפרוטוקול, נכח ממלא מקום ראש העיר, בוריס גיטרמן שתקף באחרונה את החרדים. גיטרמן טען כי לא נכח באותה ישיבה ובטעות שמו שורבב לפרוטוקול וגם דובר העירייה טען שמדובר בטעות. עו"ד נעים שומר חבר הוועדה אישר שאכן הוא היה שם וטען כי גיטרמן משקר. טעות או שקר, גיטרמן בישיבת המועצה הצביע בעד פרוטוקול הוועדה שמאשרת לחרדים קרקעות
ענת ביגר | חמישי, 15 מרס 2018 02:34

ועדת משנה להקצאת קרקע בראשות ראש העירייה ד"ר לסרי אישרה בישיבתה מיום 25.2.18 הקצאות קרקע לגופים שונים, ולעמותות חרדיות. הדבר לא חדש. בפרוטוקול הישיבה נכתב כי בישיבה נכחו בין היתר גם סגן ראש העירייה בוריס גיטרמן. השתתפותו של גיטרמן שהביע את התנגדותו להתחרדות אשדוד באחרונה ואשר תמך במחאת השבת היא מעניינת.

בניסון להבין את המניע לכך והאם גיטרמן מדבר בשני קולות שאלנו אותו איך ייתכן שנכח בישיבה בה מחלקים קרקעות לחרדים. "הודעתי לראש העיר על השעייתי כחבר הועדה להקצאות קרקע" השיב גיטרמן לשאילתא ששלחנו לו. "בנוגע לישיבת ועדת המשנה להקצאות קרקע שנערכה בתאריך 25.2.18, ראשית, לא השתתפתי בישיבה הזו. שנית, ראוי להדגיש כי לאחר שבירת הסטטוס קוו שהתקיים בעיר על ידי החרדים ובעקבות דרישתם למתן קנסות לעסקים הפתוחים בשבת. הודעתי לראש העיר כי אני משהה עצמי מתפקידי כחבר בוועדת המשנה להקצאות קרקע, ומאז לא השתתפתי בוועדות אלו".

כאשר נשאל איך הוא מסביר את פרוטוקול הוועדה בו נכתב כי הוא נכח בישיבה? ענה: "ברגע שקרה מה שקרה ב- 5.1. הודעתי לראש העיר שאני לא משתתף בוועדה ולא הייתי בוועדה. חד משמעית". כשנשאל האם יש שיבוש בפרוטוקול ענה שאינו יודע. "אני לא בודק פרוטוקולים". גיטרמן הפנה אותנו לחבר המועצה עו"ד נעים שומר שאף הוא חבר בוועדה.

עו"ד שומר: בוריס גיטרמן משקר"

עו"ד שומר שהשתתף בוועדה אמר "הצבעתי נגד כל הסעיפים למעט על סעיף הקשור להסתדרות המורים והציבור הכללי. כל יתר היו סעיפים חרדיים".

0687532152

האם בוריס גיטרמן נכח בישיבה?

"הוא היה. הוא משקר. ראיתי את הפרוטוקול והוא היה".

גיטרמן טוען שלא היה ויש טעות בפרוטוקול.

"הוא היה. נזכרתי שגם ראיתי אותו שם".

טעות או שקר, גיטרמן בישיבת המועצה הצביע בעד פרוטוקול הוועדה שמאשרת לחרדים קרקעות

העירייה: "נפלה טעות"

דובר העירייה אדי בן חמו, הודה בתגובתו שאכן גיטרמן לא היה בישיבה. "סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה מר בוריס גיטרמן הודיע לראש העיר כי לא יגיע לישיבה. אכן, נפלה טעות ושמו של סגן ראש העיר שורבב כאילו נכח בישיבה".