ashdod10 logo

אתם חיילי מילואים פעילים? העירייה יכולה להעניק לכם הנחה על הארנונה

מתוקף סמכותו של שר הפנים אריה דרעי הוא הוסיף תקנה לתקנות ההסדרים במשק המדינה שמאפשרות הנחה בארנונה לפיה מועצת עיר בכל עיר בבישראל רשאית לקבוע הנחה של עד 5 אחוזים בארנונה לדייר שעושה מילואים באופן פעיל. באשדוד הנחה ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי את גזבר העירייה לבדוק  את יישום התקנה על חיילי מילואים באשדוד
מערכת אשדוד10 | רביעי, 14 מרס 2018 14:53

שר הפנים אריה דרעי, מתוקף סמוכתו קבע תקנה חדשה לחוק ההנחות בארנונה העירונית וקבע הנחה של עד 5 אחוז לחיילי מילואים.

 

MILOIM

התקנה עליה חתם שר הפנים שלשום

בתקנות ההסדרים לחוק ההנחות הוא קבע כי מועצת עיר בכל מקום בארץ רשאית על פי שיקול דעתה להעניק הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעיים ל עד 5 אחוז מסך הארנונה השנתית.

בעקבות התקנה הורה ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי לבדוק עם משרד הפנים את יישום התקנה המעניקה הנחות לחיילי מילואים וליישמה על חיילי מילואים באשדוד.