ashdod10 logo

חיל הים של עיריית אשדוד: רכשו סירה במטרה לשמר ולטפל בניקיון נחל לכיש

במינהל התפעול החלו מאתמול להפעיל סירה החדשה שתהווה כלי עבודה חדש לשימור וטיפול שוטף בשמירה וניקיון על הנחל בשגרה וחירום . זאת במסגרת מאמצי העירייה לטפל ולשמור על הנחל. בנוסף נרכשה גם רשת גדולה במטרה לאסוף את הפריטים הצפים לאורך הנחל באופן מהיר ויעיל
מערכת אשדוד10 | שלישי, 13 מרס 2018 15:43

עיריית אשדוד רכשה סירה ורשת גדולה כדי לנקות ולטפל בנחל לכיש . בנחל שאחת לכמה שנים מתרחש בו אירוע זיהומי חמור גרמה לעירייה להקשיע משאבים רבים כולל הקמת סיירת ירוקה. לפני כשנה זוהם הנחל ואלפי דגים מתו. לדברי העירייה, כיום, קיימת דגה עשירה ובעלי חיים רבים לאור הטיפול המקצועי המתבצע לאורך כל השנים מידי יום שהוענק ומוענק למשאב הטבע ביחד עם כלל עמותות הירוקות וגופים מקצועיים נוספים וכל אלה ועוד מעידים על שיקומו של הנחל.

מהעירייה נמסר: "נחל לכיש נבחר לאחד משלושת הנחלים הנקיים בישראל. עדות לכך ניתן לראות בדוח מיוחד והמקיף ביותר שפורסם עלידי המשרד בנובמבר 2016 להגנת הסביבה פרסם המשרד דוח על מצב הנחלים בישראל משנת 1994 ועד 2015 כולל. בסיום הדוח מתוך 17 נחלים בישראל, נבחרו שלושת הנקיים ביותר ובהם נחל לכיש"