ashdod10 logo

אביב הגיע פסח בא: מנקים את רחובות אשדוד לקראת חג הפסח

מינהל התפעול על כל שלוחותיו מרכז מאמץ משותף על מנת להגיע לחג הפסח כשהעיר נקייה ומאירת פנים
מערכת אשדוד10 | שלישי, 13 מרס 2018 11:08

מינהל התפעול על כל יחידותיו נערך לעבודה מאומצת סביב השעון, על מנת להבטיח כניסה נקיה לחג פסח כשר ושמח. במהלך החודש האחרון נעשו לא מעט מבצעי ניקיון ועבודות אינטנסיביות בכל חלקי העיר, אבל עיקר העבודה ובאינטנסיביות גדולה יותר תיעשה בשבוע הקרוב ובשבוע הסמוך לחג הפסח.

ראש מינהל התפעול, שלמה רוטנברג כינס את כל מנהלי יחידות התפעול על מנת לעמוד על ההיערכות לקראת חג הפסח. בישיבה צוין כי כל יחידות התפעול יתוגברו הן בהיקף כח האדם והן בהיקף שעות העבודה וזמני הפינוי, כאשר יושם דגש מיוחד על עובדי האגף לשירותי ניקיון ועל עובדי הקבלן כמובן. לרשות האגף יעמדו כמובן כלים נוספים כגון: רכבי טיאוט, מכונה לשטיפה בלחץ (שכבר החלה את עבודתה), משאיות אשפה נוספות, טרקטור ומנוף לאיסוף גזם ואשפה כבדה וכן ייערכו מבצעי ניקיון ושטיפה, איסוף גרוטאות, עבודת ניקיון ידנית, איסוף גזם, פינוי כלי אצירה למיחזור ועוד.

החל מהשבוע הקרוב תצא העירייה בקמפיין הסברה בעיתונות המקומית ובמינהלות הרבעים, ותפרסם מודעות . כך למשל נדרש הציבור להנחיות הבאות: גזם, גרוטאות ופסולת מוצקה – להוציא בהקדם ולא להשאיר עד הרגע האחרון. את הגזם יש להוציא למקומות המיועדים ובהתאם לימי הפינוי ברובע, ובכל מקרה הבקשה היא שלא להמתין עד לערב חג הפסח.

פסולת ביתית – להוציא בהקדם ולהניח בתוך פחי האשפה והטמונים. גם כאן אין להמתין עד לערב החג ולהימנע מהשלכת פסולת סביב כלי האצירה.

פסולת בנייה – לפנות רק לאתרים מורשים!

ביעור חמץ – גם השנה יוצבו חביות לביעור חמץ, שיסופקו ע"י האגף לשירותי ניקיון ומינהלות הרבעים. הציבור מתבקש שלא להבעיר אש בפחי האשפה אלא רק בחביות ביעור חמץ או בשטחים פתוחים. כמו כן, אין להשאיר אש דולקת ללא פיקוח ואין להשליך גחלים לתוך פחי האשפה. פרטים על מיקום החביות אפשר לקבל ממוקד 106.

עובדי המינהל מעלים בקשה מהציבור: "גם בערב החג, ערב ליל הסדר, נא להוציא את הפסולת הכי מוקדם שאפשר כדי שנספיק לפנותה לפני החג ולהספיק להיערך לחג. אחרי הכל גם לנו יש משפחות וכולנו רוצים להסב לשולחן הסדר שמחים ורגועים".