ashdod10 logo

טוב להיות עובד נמל: נתב בנמל אשדוד מרוויח 97 אלף שקלים לחודש. סוואר:רק 47 אלף לחודש אתת: 42 אלף שקלים לחודש

נתב בנמל אשדוד משתכר 97 אלף שקלים בחודש, כך נחשף בדוח הממונה על השכר באוצר ל-2016 שפורסם היום וחושף את שיאני השכר במשק. סוואר בנמל השתכר 47 אלף שקלים לחודש, הגאי 41 אלף שקלים לחודש, מתדלק בנמל 41 אלף שקלים לחודש
מערכת אשדוד10 | רביעי, 07 מרס 2018 14:02
טוב להיות עובד נמל: נתב בנמל אשדוד מרוויח 97 אלף שקלים לחודש. סוואר:רק 47 אלף לחודש אתת: 42 אלף שקלים לחודש נמל אשדוד צילום: אבי רוקח

מתוך 200 שיאני השכר במגזר הציבורי - 198 רופאים ועובדי מערכת הבריאות, שרובם מרוויחים יותר מ-100 אלף שקל לחודש. במקום ה-216 ברשימה: נציב תלונות הציבור על השופטים, אליעזר ריבלין, שמשתכר 97 אלף שקל בחודש ונתב בנמל אשדוד שהשתכר 98,254 שקל לחודש. במקום ה-216 ברשימה: נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין, שהשתכר 97 אלף שקל בחודש ב- 2016. נזכיר כי שכר ראש הממשלה בנימין נתניהו

 מהו תפקידו של הנתב?

רב חובל במקצועו העובד בנמל ומסייע לרב החובל של האוניה בכניסה לנמל וביציאה ממנו.

נתב - רב חובל במקצועו שפיקד על אוניה גדולה – הוא בעל התפקיד המסייע לאוניות לצאת מהנמל ולהיכנס אליו בבטחה. למעשה, ללא הנתב, לא תתאפשר תנועת כלי שיט אל הנמל וממנו. נשאלת השאלה - איזה יתרון יש לנתב על פני רב חובל, המכיר היטב את ספינתו? היתרון נעוץ בעובדה שהנתב מכיר את הנמל על בוריו – מבחינת זוויות פנייה, עומקים משתנים באזורים שונים, התמודדות עם מכשולים טבעיים או מלאכותיים ועוד.

למעשה, מרגע שנוטל הנתב את הגה האוניה לידיו, הוא נוטל גם פיקוד עליה, אך עדיין - לרב החובל ניתנת "אפשרות המילה האחרונה". מתח מובנה זה בין התפקידים מוליד לעיתים חילוקי דעות, שעשויים אף להגיע לפתחו של רב חובל הנמל, המשמש כבורר בין השניים.

אל האוניה המגיעה לנמל מגיע הנתב באמצעות "סירת נתב". ממנה הוא מטפס לגובה של מספר מטרים בסולם חבלים, אל סיפון האוניה (באוניות גבוהות במיוחד, חלק מהדרך מעלה נעשית בעזרת כבש ממונע). מבחינת בטחונו האישי של הנתב, מדובר בשלב רגיש שדורש מיומנות, בעיקר במזג אוויר סוער.

למרות זאת, תפקיד הנתב נחשב מבוקש למדי, בשל האתגר הכרוך בו, תנאי העבודה ובעיקר – האפשרות לשמש רב חובל מבלי להיעדר מהבית לתקופות ממושכות. בשפה האנגלית, נקרא הנתב Pilot.

לרשימה המלא של שיאני השכר בארץ"

http://go.ynet.co.il/pic/calcala/sianim2.pdf