ashdod10 logo

בומים עזים נשמעו באשדוד: ככל הנראה בומים על קוליים של מטוסי חיל הוואיר

על רקע המתיחות בצפון כל בום מקפיץ. לפני זמן קצר נשמעו בומים על קוליים, ככל הניראה של מטוסי חיל האוויר המבצעים אימונים מול חופי אשדוד