ashdod10 logo

מנהיג חסידות גור באשדוד, הרב גרוס פונה לבית החולים באשדוד לאחר שחש ברע

הרב שמואל דוד גרוס מנהיגה של חסידות  גור מאשדוד פונה לבית החולים. ח"כ יעקב ליצמן הגיע לבקרו. הרב גרוס מנהיג את חסידות גור מזה שנים רבות והוא חבר בוועדת הרבנים באשדוד, "פורום בד"ץ" של רבני הקריות ובימים אלה עסק בנושא חילול השבת והדרכים להפסיקו. הוא נחשב יחסית לגורמים אחרים בחסידות גור  למתון
מערכת אשדוד10 | שני, 08 ינואר 2018 13:32

הרב שמואל דוד גרוס מנהיגה של חסידות גור מאשדוד פונה לבית החולים לאחר שחש ברע. בשעה זו הוא מצוי בבדיקות.  ח"כ יעקב ליצמן הגיע לבקרו. הרב גרוס מנהיג את חסידות גור שמונה עשרות אלפי חסידים מזה שנים רבות והוא חבר בוועדת הרבנים באשדוד, "פורום בד"ץ" של רבני הקריות ובימים אלה עסק בנושא חילול השבת והדרכים להפסיקו. הוא נחשב יחסית לגורמים אחרים בחסידות גור למתון