ashdod10 logo

שכר המינימום לעובדי הבניין עלה ל-5,600 שקלים

יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, יצחק מויאל בבשורה טובה לעובדים בענף הבנייה: החל ממשכורת חודש דצמבר 2017 השכר התעריפי המינימלי של עובדי ענף הבנייה ניצב 300 שקל מעל לשכר המינימום המעודכן במשק . שכר המינימום בענף יגיע ל 5,600 שקלים
מערכת האתר | חמישי, 04 ינואר 2018 01:56

במקביל להעלאת שכר המינימום במשק ל-5,300 שקלים, צפויה העלאה נוספת בשכרם של עובדים ומנהלי העבודה בענף הבנייה, אשר תציב את שכר המינימום בענף 300 שקל מעל לשכר המינימום המעודכן במשק.

עדכון טבלאות השכר התעריפי של עובדי הבנייה, מתבצע בעקבות כניסתה לתוקף של הפעימה השלישית המעוגנת בהסכם הקיבוצי הענפי, כפי שנחתם בין הסתדרות עובדי הבניין והעץ לבין התאחדות בוני הארץ. אני רוצה להזכיר כי ההסכם אשר נחתם בנובמבר 2015, בסיועו של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, זכה בהמשך לצו הרחבה לכל ענפי הבנייה: תשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים. מהלך זה שיפר באופן ניכר את תנאי ההעסקה של העובדים במקצועות הבנייה, תוך העלאה מדורגת של שכר המינימום בענף והצבתו מעל לשכר המינימום במשק.

הפעימה האחרונה המוגדרת בהסכם, נכנסה לתוקף ב-1.12.17, והחל ממשכורת חודש דצמבר, המועברת לעובדים בימים אלו, התעריף השעתי המינימלי של עובדי ענף הבנייה עומד על 30.77 שקל לשעה בדרגה הראשונה, כלומר 5,600 שקל לחודש לעובד במשרה מלאה (בגין 182 שעות עבודה בחודש). לציין כי העלאת שכר המינימום בענף הבנייה תשפיע גם על התגמול בשעות הנוספות ותשפר את ההפרשות הסוציאליות, כמו גם את ערך היום לעניין דמי חופשה ומחלה, שיגדלו בשיעור זהה לעליית השכר.

העלאת שכר המינימום היא בשורה חברתית ראשונה בחשיבותה ואני שמח שבמקביל למועד העלאת שכר המינימום במשק, הצלחנו להביא לעדכון נוסף בשכר העובדים בענף הבנייה. ההסכם שהובלנו, וההעלאה הנוספת בשכר עובדי הענף, עוזרים להגביר את האטרקטיביות של התחום ומעודדים יותר ישראלים להצטרף לעבודה בענף הבניין. בנוסף לכך, חשוב להזכיר כי לצד תנאי העסקה מיטיבים, ההסכם נשען על ערכי השוויון, ומציב רף חדש ואחיד לטיפוח ההון האנושי בענף

אני רוצה לציין כי העלאת השכר אינה נוגעת רק לעובדים בדרגה הראשונה ותורגש בשכרם של עובדים בכל הדרגות בענף הבנייה. כך למשל, על פי טבלאות השכר החדשות, שכר המינימום של עובדי השיפוצים בדרגה 6 יעלה ל-7,210 שקל לחודש ושכרם המינימלי של יתר העובדים, בדרגה השמינית המקסימלית, יעמוד מעתה על 7,500. שכר המינימום ההתחלתי של מנהלי העבודה בענף הבנייה יעמוד מעתה על 10,000 שקל לחודש.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.