ashdod10 logo

י"ג שנים להסתלקותו של ר' אליהו בן חמו זצ"ל

מערכת האתר | חמישי, 28 דצמבר 2017 14:49

רבי אליהו בן חמו זצ"ל, סגן ראש העיר לשעבר ואיש הציבור הידוע, נלקח לבית עולמו בי"ג טבת. בני משפחתו קבעו את שבת פטירתו, פרשת ויחי, כיד זכרון לפועלו ומזמינים את ציבור התושבים, מכיריו ומוקירי זכרו, לשבת שירה ופיוט שתיערך לאורך כל השבת בבית הכנסת "אליהו הנביא", רחוב דב גור 24, רובע ו'

את רבי אליהו בן חמו הכירו רבים מתושבי העיר. האיש, אשר שימש כסגן ראש העיר במשך שלוש קדנציות, יצק תוכן אמיתי וחם למושג משרת ציבור. טביעות אצבעותיו ניכרות במקומות רבים בעיר, אך דומה כי עיקר עניינו היה באדם. מבוקר עד לילה היה לבו פתוח לכל אדם. אוזנו היתה כרויה לשמוע כל איש ואשה ועינו לא חדלה מלתור אחר נזקק. כל ימיו עסק בצרכי ציבור, התגודד עם הבריות ומעולם לא התנשא על איש. בצניעות ובענווה היה עמל ומתייגע עבור הזולת ואלפים מתושבי העיר אשר זכו לסיוע ולעזרה, מוקירים את מעשיו ומדברים בשבח פועלו.

רבי אליהו בן חמו הסתלק מאיתנו לפני י"ג שנים, ביום שבת קודש, והשבת הקרובה הבעל"ט, שבת פרשת ויחי, היא שבת פטירתו. בבית הכנסת הגדול ברובע ו', בית כנסת "אליהו הנביא", אותו ייסד, עמד בראשו ושימש בו חזן עשרות שנים, מתארגנת פעילות תורנית לזכרו, שתעמוד בסימן פיוט ושירה, בהשתתפות אנשי ציבור, רבנים, פייטנים, בני המשפחה ומוקירי זכרו.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.