ashdod10 logo

אוסקר כצנלסון אחיו של סניה כצנלסון מוכר את החברה הפולנית שהקים במיליארד שקלים

חברת הנדל"ן הפולנית רוביג שהקים ומוביל הישראלי אוסקר כצנלסון, אחיו של חבר מועצת העיר אשדוד שמעון סניה כצנלסון המתמודד לראשות עיריית אשדוד עשויה לעבור בקרוב לשליטתו של בנק אמריקאי 
מערכת אשדוד10 | שלישי, 05 דצמבר 2017 19:25

לפי הודעתה של רוביג, נחתם הסכם עם שתיים מקרנות ההשקעה של בנק ההשקעות, במסגרתו יגישו הקרנות הצעת רכש מלאה למניות רוביג לפי מחיר של 3.55 זלוטי למניה, המשקף לחברה שווי של כ-1.02 מיליארד זלוטי (כ-1 מיליארד שקל). ההצעה משקפת פרמיה של 12% ביחס למחיר המניה טרם פרסום ההצעה.

עוד עולה מההודעה כי ההסכם בין רוביג לקרנות של גולדמן זאקס נחתם לאחר בדיקת נאותות שביצעו הקרנות לחברה בחודשים האחרונים. השלמתה של הצעת הרכש תהיה מותנית בכמה תנאים, וביניהם אישור הרגולטור בפולין, היענות של לפחות 66% מבעלי המניות של רוביג להצעה, וכן החלטה מוקדמת של אסיפת בעלי המניות של החברה להתיר לקרנות למנות דירקטורים מטעמה לדירקטוריון במקרה שתרכוש לפחות 51% ממניותיה של רוביג.

רוביג שרדה את המשבר

רוביג עוסקת בהקמת בנייני מגורים בערים מרכזיות בפולין ומאז הקמתה בשנת 2000 כבר השלימה את הקמתן ומסירתן של אלפי יחידות דיור לרוכשים. החברה היוותה בעבר את זרוע הפעילות בפולין של חברת נאנט נדל"ן, כאשר שתיהן נכללו בקבוצת אולימפיה שנשלטה בידי כמה שותפים ובהם כצנלסון.

 

 

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.