ashdod10 logo

יצחק מויאל מנע גינוי וחרם ערבי על מדינת ישראל בכנס עולמי

יו"ר הסתדרות הבניין והעץ, יצחק מויאל, השתתף בקונגרס הרביעי של הפדרציה העולמית של עובדי הבניין והעץ בדרום אפריקה ונבחר להנהגת הפדרציה העולמית בתמיכת ירדן, טוניס ומרוקו . במהלך הקונגרס הוא מנע יחד עם נציגי מדינות נוספות גינוי ישראל
מערכת אשדוד10 | שלישי, 05 דצמבר 2017 15:05
יצחק מויאל מנע גינוי וחרם ערבי על מדינת ישראל בכנס עולמי מויאל מציג את עמדת ישראל בקונגרס צילום: יחצ

בקונגרס ייצגו את ישראל וההסתדרות יצחק מויאל, יו״ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ והתעשיות הנלוות ואביטל שפירא- שבירו, המזכירה הבינלאומית של הנשים של האיגוד וההסתדרות. בקונגרס נידונו מטרות הפדרציה , סדרי העדיפויות שלה, פעולותיה בשנים 2014-2017 ופעולות עתידיות לשנים 2018-2021. בקונגרס גם הוצג תיקון לחוקי BWI, תכנית אסטרטגית של BWI, החלטות בנושא הגנת זכויות עובדים גלובלית בכל העולם וכן נבחרה הנהגת הפדרציה הכוללת את המועצה העולמית, הועד המנהל העולמי, הנשיא ושני סגני הנשיא, המזכ"ל ורואי החשבון.

הקונגרס גם סיפק הזדמנות עבור ועדות הנשים האזורית והבינלאומית להיפגש ולדון בתוכניות ואג'נדה הספציפיות שלהם בתוך האיגוד הגלובלי. פורומים, ישיבות של המועצה העולמית ותערוכות אזוריות ומבוססות על נושאים היוו חלק מאירועי השבוע סביב קונגרס של יומיים.

בקונגרס השתתפו כ1,200 משתתפים ו-700 צעירים מ-340 איגודים מקצועיים ב-132 מדינות. הנושא והלוגו של הקונגרס היו -״Amandla", שהוא הקריאה של מאבקים והתנגדות של דרום אפריקה. פירושו "כוח" בשפות זולו וקסוסה.

MOY

"כוח לאנשים " מדגיש עוד יותר את הצורך שאיגודים מקצועיים יקבלו בחזרה את כוחם בעולם העבודה ומביע את קריאתנו לקולות חזקים לדמוקרטיה, זכויות אדם, סובלנות וצדק חברתי לעמוד על שלנו בעיצוב החברות שלנו.

לפני הקונגרס ובמהלכו הייתה כוונה של אחד האיגודים המקצועיים הבלגיים להציע ולגנות את ישראל ולהחרים מוצרים ישראלים. הצעה זו סוכלה בשיתוף במאמצים רבים ובקואליציות שנרקמו לפני ובמהלך הקונגרס ובראשם האיגודים מתורכיה, גרמניה שבדיה, אוקראינה עמם אנו מקיימים יחסי עבודה הדוקים וממושכים.

זאת ועוד, במהלך הקונגרס נשא מויאל נאום שהדגיש את מחויבות ההסתדרות לטיפול והגנה של עובדים (ישראלים, זרים ופלסטינים) בענף הבניין בישראל ומחויבותה של ההסתדרות להבטיח שוויון מלא לכל העובדים בענף.

מויאל פרש בפני המשתתפים את הפעולות המגוונות הנעשות להגנת העובדים הפלסטינים ושילובם בענף. במהלך הקונגרס נבחר מויאל פה אחד לקדנציה של 4 שנים להנהגת ה BWI (חבר המועצה העולמית-World Council) בתמיכה של כל הנציגים כולל מדינות ערב כגון ירדן, טוניסיה ומרוקו.