ashdod10 logo

ירידה דרמטית של אחוז המתגייסים מאשדוד לצבא הגנה לישראל

אשדוד רושמת ירידה של כ-7 אחוז במתגייסים לצה"ל. רק 60.6 אחוז מתגייסים נכון לשנת 2014
מערכת אשדוד10 | שלישי, 05 דצמבר 2017 10:42

ירידה משמעותית של 7 אחוזים מהשנה שעברה בנתוני הגיוס לצה"ל באשדוד. מנתונים שמפרסם דובר צה"ל עולה כי אחוז הגיוס לצה"ל נכון לשנת 2014 עומד על 60.6 אחוז. ירידה של כ-7 אחוז מהנתונים הקודמים. יש לציין כי אשדוד שבה האכלוסיה החרדית מהגדולות בארץ משפיעה מאוד על הנתנונים, שכן ה אינם מתגייסים לצה"ל. עוד עולה כי באחוז של מיצוי ללחימה 37.2% ומיצוי לקצונה 5.2%.

SHOMER

חבר מועצת העיר, עו"ד נעים שומר: "הנתונים המבישים הללו מהווים חרפה ותעודת עניות לעיר. העיר יבנה מגיע שיעור ההתגייסות ל-90.2% בכפר יונה 88.9%, אילת 83.9%. אשדוד נמצאת הרחק מהם, במגמת ירידה לקראת סוף הטבלה. על עיריית אשדוד להשקיע מאמצים וכספים רבים יותר בקיום פעילות ערכית, שהגיוס לצה"ל אינו דבר של מה בכך ועל מערכת החינוך להכשיר את בוגריה להכרה עמוקה של תרומה ומחויבות לשירות משמעותי בצה"ל. זו צריכה להיות משימתה המרכזית של מערכת החינוך ושל עיריית אשדוד בשנים הקרובות"

עו"ד שומר אומר כי "על ראש העיריה ליטול על עצמו משימה אישית חשובה מאין כמוה, ולהפוך את אשדוד למעצמת מתגייסים לצה"ל, כפי שהפך את אשדוד למעצמה חרדית. אני צופה שראש העיריה ודובריה יטענו כרגיל כי אחוזי הגיוס הנמוכים מושפעים מסירוב החרדים להתגייס לצה"ל. ברם, יש לדחות ולפסול אתהתירוץ הנלוז הזה, שבו משתמש ראש העיריה בכל פעם שאשדוד ממוקמת במקומות עלובים. החרדים הינם תושבי אשדוד כמו יתר התושבים והם לא צריכים לשמש עלה תאנה בכל עת שנוח לראש העיריה. יש להעצים את פרויקט ההכנה לצה"ל, ולהעמיד בראשו קצין מילואים בכיר תושב אשדוד, כדי לחולל מהפך בחינוך ובמודעות הנוער ביחס לערך הגיוס לצה"ל"