ashdod10 logo

עושים עניין מתרבות יהודית

העם היהודי צמח ממשפחה, משפחתו של אברהם אבינו, וקורותיו שזורים בסיפורים משפחתיים – קנאת אחים, העדפת בנים, אהבות, מריבות, פיוס ואלימות. מונארט מרכז תרבות ומרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות מזמינים אתכם לסדרת ההרצאות על קשרים משפחתיים במסורת היהודית מזמינה את השומעים לבחון את מורכבות היחסים הללו במסורת ודרכה גם בחיינו, ומתוך כך להציע דרכים חדשות להסתכל על מושג המשפחה.
מערכת האתר | חמישי, 23 נובמבר 2017 12:53

איך באים ילדים לעולם? השפה המינית של התנ"ך 

הרב אילעאי עופרן כל הורה מתלבט בשאלה איך לשוחח עם ילדיו על מין ומיניות ומתלבט בעיקר "איך קוראים לזה?" השפה העברית עברה תמורות מעניינות מלשון המקרא ועד הסלנג המודרני, המשקפות שינויים תרבותיים וערכיים עמוקים ביחס לגוף, לזוגיות ולמרחב המיני באופן כללי. יום שלישי,9.1.17, בשעה 20:00, מונארט מרכז תרבות, דרך ארץ 8, אשדוד.50 ש"ח לכניסה בודדת, 240 ש"ח מחיר מנוי לכל הסדרה. להזמנות: 08-8545170,08-8545130/1

6151561561648178465

אהבה חדשה: על הולדת הנכד ברומן "שירה" מאת ש"י עגנון

בלהה בן אליהו הרומן "שירה" מאת ש"י עגנון הוא מיצירות המופת של הספרות העברית החדשה. זהו רומן של "אמצע החיים" ששואל את השאלה: מה יעשה אדם כדי לחדש עצמו? ניתן דעתנו לחיי המשפחה כפי שהם מיוצגים ברומן - ונבחן מקרוב את האופן בו לידת הנכד "מארגנת" מחדש את חיי הנפש של גיבורי הרומן - מנפרד והנרייטה הרבס. יום שלישי,6.2.18 , בשעה 20:00, מונארט מרכז תרבות, דרך ארץ 8, אשדוד.50 ש"ח לכניסה בודדת, 240 ש"ח מחיר מנוי לכל הסדרה. להזמנות: 08-8545170,08-8545130/1

בראשית הייתה משפחה: על יחסי אבות בנים ואחים בספר בראשית 

בניה אמיד בהרצאה נציץ במורכבות המשפחתית השוזרת את כל ספר בראשית החל מזו של אדם הראשון וכלה בזו של שלושת האבות. נבחן כיצד למשל היו שלושת האבות בתור אבות לילדיהם, כיצד היו בתור אחים וכיצד היו בתור בנים. חידה גדולה חבויה בשאלה אם יתכן קשר בין כל אלו לבין היותם "אבות האומה" שדמויותיהם מהוות מקור להשראה עמוקה עד ימינו אנו? יום שלישי,13.3.18, בשעה 20:00, מונארט מרכז תרבות, דרך ארץ 8, אשדוד.50 ש"ח לכניסה בודדת, 240 ש"ח מחיר מנוי לכל הסדרה. להזמנות: 08-8545170,08-8545130/1

Bnaya Amid photo

והילד הזה הוא עני? שירי ילדות של אושר ושל עוני 

יהודה אטלס. "והילד הזה הוא אני": כיצד כותבים שיר לילדים? אילו דברים מעסיקים ילדים ולמה בכלל חשוב לכתוב להם שירים? 'והילד הזה הוא ילד בסיכון': שירים על ילדים הסובלים מהזנחה, ניצול מיני ואלימות, מנקודת מבטם ומרגשותיהם של הילדים עצמם. ההרצאה שזורה בשירים חדשים וישנים של יהודה אטלס. יום שלישי,24.4.18, בשעה 20:00, מונארט מרכז תרבות, דרך ארץ 8, אשדוד.50 ש"ח לכניסה בודדת, 240 ש"ח מחיר מנוי לכל הסדרה. להזמנות: 08-8545170,08-8545130/1

אב אחד ושני בכורים: ראובן ויהודה – הבכורים של יעקב אבינו 

ד"ר גילי זיוון ההרצאה תבחן את שני טיפוסי ההנהגה שמתגלים לנו בסיפורי בני יעקב. מחד, נבחן את דמותו של ראובן, הבכור שנועד להנהיג בעולם הפטריארכלי ומנגד נבחן את דמותו של יהודה, הבן הרביעי, שהפך להיות "בכור מנהיג" מכוח אישיותו. נעמיד את הבחירה כנגד הבכורה, ונשאל מה ניתן ללמוד מסיפור זה ומהדומים לו המצויים בספר בראשית. יום שלישי,29.5.18, בשעה 20:00, מונארט מרכז תרבות, דרך ארץ 8, אשדוד.50 ש"ח לכניסה בודדת, 240 ש"ח מחיר מנוי לכל הסדרה. להזמנות: 08-8545170,08-8545130/1

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.