ashdod10 logo

ושבו בנים לגבולם: המורדים בנמל אשדוד יוכלו להתמודד שוב לוועד

השעייתם של המורדים בוועד נמל אשדוד בוטלה על ידי ההסתדרות, שהודיעה על בחירות מחודשות לוועד העובדים בנמל אשדוד. המורדים חזרו לשורות ההסתדרות ויוכלו להתמודד לוועד
מערכת האתר | חמישי, 16 נובמבר 2017 20:39

בינואר 2017, חלה טלטלה עזה בנמל אשדוד. סדקים ראשונים נרשמו בין ההסתדרות בראשותו של אבי ניסנקורן לבין חברי וועד העובדים של נמל אשדוד. הסיבה לכך הייתה רצונה של ההסתדרות להקים נמל פרטי ולהגדיל את התחרות בשוק שנחשב לסגור. ניסנקורן הודיע לחברי הנמל שעליהם להיות ערוכים לתחרות וכדי שזה יקרה הנמל חייב להיות נמל איתן. מנגד, חברי וועד עובדי הנמל ביקשו שהאחרון ייתן הגנה לכל עובדי הנמל בתמורה לתמיכתם במהלך, אך זה סירב לספק הבטחה לכך. נציגי ועד העובדים טענו כי ניסנקורן 'מורח' אותם ובחרו לנטוש את ההסתדרות ולעבור להסתדרות הלאומית, בתגובה לקיפאון ולחוסר רצונו של יו"ר ההסתדרות לפטור את הבעיה.

באופן מיידי הודיעה ההסתדרות על השעייתם של מישל ביטון, אבי אבן חיים, אבי וחנון, אבישי אברמוביץ', גיל ביטון ורונן אלפסי חברי הוועד בסקטור ציוד מכני שערקו להסתדרות הלאומית מלהתמודד בבחירות לוועד במהלך 3 קדנציות.

במהלך השנה האחרונה שני הצדדים דנו באשר להליכים שנעשים והם בחרו לחזור להסתדרות הכללית והשבוע הודיעה לשישה חברי הוועד בעבר, לאחר ועדת משמעת שנערכה בעניינם, כי השעייתם הוסרה לאלתר והם יוכלו להתמודד בבחירות הקרובות לוועד העובדים בסקטורים שלהם. לאחר החזרתם של חברי הוועד הוותיקים, החלה לערוך סבב הודעות על בחירות מחדש, כאשר עד כה עובדי סקטור ציוד מכני קיבלו הודעה על בחירות לוועד ובהמשך היא צפויה להכריז על בחירות גם בבתי המלאכה.

בפרוטוקול ועדת המשמעת נכתב בשמו של יו"ר איגוד עובדי התחבורה, אבי אדרי: "ביטול הצעד המשמעתי, יחזק את מעמד ההסתדרות בנמל", העובדים טענו "כי לאור הישגי ההסתדרות האחרונים בנמל, כי ההסתדרות כארגון יציג תיטיב לפעול עבור העובדים, והם מתעתדים לפעול בהתאם בשיתוף פעולה עמה, לטובת כלל העובדים. ברור היה כי עמדתם משקפת ומייצגת את כלל העובדים שבישיבה".

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.