ashdod10 logo

מעמד אדיר לכבודה של תורה באשדוד

בסימן סיום בין הזמנים תשרי התקיים מעמד לכבודה של תורה בה סיימו 80 בחורי הקהילה מסכתות שנלמדו בימי בין הזמנים. את היוזמה לפרויקט הגה והוציא לפועל חבר מועצת העיר אשדוד,עזרא שור
מערכת אשדוד10 | שלישי, 24 אוקטובר 2017 16:33

במעמד מרשים ומפואר שהתקיים בערב ראש חודש חשון באודטוריום 'בית מלכה' באשדוד, בראשותם של רבי ישראל בונם שרייבר ראשי ישיבות ורבני העיר, הובעה הערכה לבחורי הישיבות שהקפידו בימי 'בין הזמנים' על סדרי לימוד קבועים במסגרת 'ישיבת בין הזמנים'. בשיאו של הארוע התקיים 'סיום' המוני, כאשר 80 מהתלמידים זכו ללמוד ולסיים מסכתא במסגרת ישיבות בין הזמנים של חודש 'אב' ובימי תשרי.

'ישיבת בין הזמנים' המתקיימת מזה שנים בשני מוקדים מרכזיים בקהילת בני התורה בעיר, בבית המדרש "נפש החיים" בו מתקיים תחת שרביט "אגודת בן תורה" ישיבת בין הזמנים למאות אברכים, ובני הישיבות הגדולות והקטנות, ובביהמ"ד "בית שמואל" תחת שרביט אגודת "והלכת בדרכיו" לבני הישיבות, בהם שוקדים בעמל התורה שעות רבות.

לפני שנתיים נטל על עצמו חבר מועצת העיר אשדוד ונציג יהדות התורה הרב עזרא שור לדאוג שלא יהיה קהילה ובית מדרש שבו לא תתקיים מסגרת לימודית בבין הזמנים, ומאז היא מתקיימת בכל אחד מימי 'בין הזמנים' סדרי לימוד בבתי הכנסיות הרבים שברחבי העיר והם מיועדים לבחורי הישיבות מכל החוגים מתוך מטרה שרצף הלימוד הישיבתי ישמר ולא יקטע.

בבין הזמנים האחרון הוחלט להוסיף נדבך חשוב בו ישתדלו בני הישיבות הגדולות והקטנות לסיים את המסכת אותה למדו במשך הזמן האחרון כדי לרכוש את כולה, ואכן עשרות בחורים עמלו והתייגעו כדי לסיים את המסכת עם סיום בין הזמנים.

אחר נקראו אל הבמה 80 הבחורים מסיימי המסכתות והענק להם "שו"ת רבי עקיבא איגר" ובו ברכה אישית לכל בחור מהרב שרייבר אליו הצטרפו במילות ברכה ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.