ashdod10 logo

סערה גדולה בנמל :ויכוחים וצעקות איך לחלק לעובדים כ-14 מיליון שקלים

נמל אשדוד סוער מאוד בימים אלה. זאת עקב חלוקת דיבידנדים לעובדים על רווחי נמל אשדוד במשכורת נובמבר. הנמל יחלק כ14 מיליון שקלים לעובדי הנמל. כספים שיקבלו במשכורת הקרובה. בקרב העובדים מהומה איך יחולק הכסף לעובדים
מערכת אשדוד10 | רביעי, 18 אוקטובר 2017 10:23

על מנת לקבל את הרווחים בחודש נובמבר לעובדי הנמל פועלת שיטה שגורמת לסערת רוחות בנמל צעקות וריבים מזה חודש ימים. על פי השיטה כל מנהל מדרג את העובדים שלו במחלקה לפי דירוג של 1 עד 3, כאשר דירוג 1 הוא הגבוה וניתן למנהלים בכירים כשהשכר לחודש נובמבר עשוי להגיע לכ80 אלף שקלים ברוטו. בעלי דירוג 2 עשויים להגיע לשכר של 40 אלף שקלים לחודש נובמבר ובעלי דירוג 3 הנמוך שזה כולל את העובדים הזוטרים כולל עובדי דור ב' ל20 אלף שקלים ברוטו.

בקרב העובדים שפנו לאשדוד 10 טענות קשות נגד המנהלים ועל הערכותיהם, מה שמצית אש מזה כחודש ימים ברחבי נמל אשדוד. עיקר הטענות הן על ההערכות של המנהלים בדירוגים, מה שעשוי להשפיע על הסכום אותו יקבלו."כבר חודש ימים שיש בנמל צעקות ובלאגן על הדירוגים וכמה כל אחד יקבל. יש כאן שיטה בעייתית בחלוקה. יהיו כאלה שיקבלו 60 80 אלף ברוטו וכאלה שיקבלו פחות מחצי" אומר ל"אשדוד 10" עובד נמל .

הדיבידנד שמחולק על ידי הנהלת הנמל הוא מאותם רווחי הנמל בשנים 2014-2015 . חברת נמל אשדוד תעביר לקופת המדינה דיבדנד בסך כ- 23 מיליון ₪ בגין רווחיה בשנים אלו. לאחר תשלום הדיבדנד לקופת המדינה, תשלם חברת נמל אשדוד, על פי נהלי רשות החברות הממשלתיות, לעובדיה מענקים בסך כולל של 13.5 מיליון שקל בגין רווחי החברה בשנים 2014 ו-2015. המענקים לעובדי הנמל ישולמו על סמך הערכות מנהלי החברה את תפקוד העובדים בכפוף לקריטריונים ופרמטרים הישגיים של החברה.

יושבת ראש דירקטוריון חברת נמל אשדוד, אורנה בכור הוזמן, ציינה כי רווחיות החברה מאפשרת לה ליישם תכנית השקעות משמעותית לשדרוג תשתיות הנמל "הרווחיות בשנים 2014 ו-2015 יחד עם ההישגים הפיננסיים ב-2016 ומאז תחילת 2017 הם אלו שמאפשרים לנו כחברה להוציא אל הפועל תכנית הצטיידות רחבת היקף שנועדה לשפר את תשתיות הנמל ולהביאו מוכן יותר לקראת תחילת התחרות בנמלי הים".

מנכ"ל חברת נמל אשדוד, יצחק בלומנטל, הוסיף "החברה מציגה כבר מספר שנים נתונים עסקיים מצויינים המעידים על צמיחה וגידול בכל ענפי הפעילות. לצד הרחבת הפעילות העסקית הצלחנו גם להגדיל את הרווחיות של החברה וגם לשפר את השירות ללקוחות. זו תוצאה של עבודה מאומצת לה שותפים העובדים מכל שדרות הארגון".