ashdod10 logo

זיהום חמור בנחל לכיש: אלפי דגים נפלטו מתים לחוף. חוף מעמי נסגר לרחצה

אלפי דגים נפלטו מתים לחוף בשל זיהום חמור של נחל לכיש. כל הגורמים:עירייה והמשרד להגנת הסביבה במקום לאתר את מקור הזיהום 
מערכת אשדוד10 | רביעי, 11 אוקטובר 2017 10:56

נחל לכיש זוהם . עיריית אשדוד המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד פועלים מהבוקר במקום.

הבוקר התקבל דיווח במוקד העירוני על תמותה של דגים בנחל לכיש . מיד עם קבלת התלונה ייצאו גורמים מקצועיים מעיריית אשדוד למקום במטרה לבחון את היקף הזיהום ולנסות לאתר את הסיבה .
לדברי קובי פאלצי, מנהל אגף לאיכות סביבה בעיריית אשדוד: "התחלנו בבדיקת הסיבה. ייתכן שגורם מסוים ניצל את הגשמים והזרים חומרים לתוך הנחל .עוד אפשרות שנבדקת היא עומס אורגני והעדר חמצן הובילו לתמותת דגים בנחל.אנו ממתינים לדוח המעבדה.
עיריית אשדוד ביחד עם המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד ערים נמצאים במקום במטרה לבצע טיפול ראשוני הכולל פינוי של הדגים. כמי כן, אנו מבצעים דיגום של החומר שנשפך לנחל במטרה לנסות ולהתחכות אחר הגורם המזהם".
בשנים האחרונות זכה נחל לכיש לטיפול מסיבי והשקעה של מיליוני שקלים עלידי עיריית אשדוד ובכקבות אלו, חאחר שנים רבות, הנחל זכה בציונים גבוהים מאוד ונבחר להיות לאחד משלושת הנחלים הנקיים בארץ .לפני מספר חודשים אף התקבל לראשונה גם אישור שייט בנחל עלידי משרד הבריאות .

מוסיף קובי פלאצי מנהל האגף לאיכות הסביבה בעיריית אשדוד : "אנו נבצע את כלל החקירות ביחד עם המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד ערים במטרה לנסות ולאתר את הסיבה לזיהום ".

לשאלה האם ייתכן והזיהום נגרם כתוצאה מזרימת הגשמים שהייתה לפני מספר ימים ? השיב פלאצי: "אנו כרגע לא שוללים כלום ובודקים את כלל האפשרויות .


2 משאבות גדולות של יובלים תוך מספר דקות מגיעות לאזור השפך .
המטרה -הכנסת מי ים לתוך הנחל במטרה להזרים חמצן ומים נקיים אל שפך הנחל .

חשוב להדגיש
1. נפתח מוצא לים
2. הזרמת מי ים לנחל
2 פעולות שיכולות לסייע .

ליתר ביטחון ועד לקבלת תוצאות המעבדה מפנים את גזרת החוף ממתרחצים התוך המים משובר הכלים עד תחנת מי עמי .
הזרמים הם דרום מערבים משמעות שהכל זורם צפונה קרי לכיוון שובר הגלים