ashdod10 logo

תוצאות הבדיקות ישירות לרופא המשפחה

תוצאות בדיקות של חולים בבית החולים ׳אסותא׳ באשדוד, יישלחו לרופא המשפחה. זאת במטרה להפחית בדיקות וטיפולים מיותרים
ענת ביגר | חמישי, 14 ספטמבר 2017 19:07

בבית חולים ׳אסותא׳ באשדוד, שפתח לא מזמן שעריו, פיתחו מודל שמסנכרן בין מערכות המידע הרפואי שנמצא בבית החולים לבין רופאי המשפחה של מטופלי בית החולים. בשלב ראשון המודל יהיה בקרב מטופלי קופת חולים ׳מכבי׳.

ב׳אסותא׳ מסבירים כי בדרך כלל, למעט מקרים הדורשים טיפול בבית חולים, ניתן הטיפול לחולים בקהילה. לכן במקרים רבים בהם מגיע חולה לאשפוז, הרופא המטפל בו אינו מכיר את ההיסטוריה הרפואית ואינו רואה את תוצאות הבדיקות שעבר בקופת חולים, כך שהוא נאלץ לערוך לו בדיקות חוזרות.

החידוש של בית החולים לפי המודל שפותח נועד להסיר את ההפרדה בין הטיפול בקהילה לטיפול בבית חולים, כך שהתיק הרפואי של החולים יהיה פתוח בפני רופאי בית החולים והפוך התיק הרפואי בקופת חולים יהיה פתוח בפני הרופאים בבית החולים. כך גם בבית חולים יוכלו לראות תוצאות בדיקות שעבר החולה וימנעו משליחתו לבדיקה חוזרת וגם רופא המשפחה יעודכן בטיפול שקיבל החולה במהלך אשפוזו. ב׳אסותא׳ מעריכים כי המודל שלהם צפוי לצמצם בכ- 30% את מספר הביקורים של החולה אצל רופא המשפחה לשם קבלת טפסים או מרשמים וגם יצמצם בכ- 20- 30% פעילויות רפואיות עודפות.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.