ashdod10 logo

סוף סוף :המשטרה מתחילה לאכוף נסיעה על נתיב שמאל שלא לצורך עקיפה

נהגים שימו לב אגף התנועה מגביר את האכיפה באופן משמעותי כנגד עבירת אי שמירה על הימין. העבירה על נסיעה על נתיב שמאל שלא לצורך עקיפה  : קנס והורדת 6 נקודות. 
מערכת אשדוד10 | שלישי, 12 ספטמבר 2017 18:01

מחובתו של נהג בכביש לשמור על הנתיב הימני במהלך נסיעתו, הנהיגה בנתיב השמאלי מהווה הפרעה לתנועה ולעיכוב ייתר הנהגים הנמצאים בכביש, כאשר הנתיב השמאלי נועד לעקיפה של רכבים בלבד. עפ"י החוק, אי שמירה על הימין הינה עבירה הגוררת בצידה קנס של 250 ₪ ו-6 נקודות לחובתו של הנהג.

*במסגרת פעילות האכיפה נגד עבירות בריונות כביש ועבירות מסכנות חיים, אגף התנועה מגביר את האכיפה באופן משמעותי כנגד עבירת אי שמירה על הימין, במטרה לאפשר זרימה רציפה ומיטבית של התנועה בכבישים, ולאפשר לנהגים לבצע עקיפות בבטחה בנתיב השמאלי ובתוך כך למנוע מנהגים לבצע עבירות.*

משטרת ישראל קוראת לנהגים ומדגישה כי, יש לשים לב לשמירה על הימין ובסיום העקיפה בנתיב השמאלי, יש לחזור ולשמור על הנתיב הימני בצורה בטוחה וזהירה.