ashdod10 logo

שריפת ענק במפעל למוצרי חשמל באיזור התעשיה באשדוד

שריפת קוצים גדולה בסמוך למחסן לוגיסטיקה שמכיל בתוכו מוצרי חשמל. צוותי כיבוי מתחנת אשדדוד פועלים לכיבוי השריפה. פרטים בהמשך
מערכת אשדוד10 | חמישי, 10 אוגוסט 2017 22:29

 שריפת קוצים גדולה בסמוך למחסן לוגיסטיקה שמכיל בתוכו מוצרי חשמל. צוותי כיבוי מתחנת אשדדוד פועלים לכיבוי השריפה.  פרטים בהמשך