ashdod10 logo

בית המשפט: טקס חתימת הסכם הגג עם נתניהו יתקיים כמתוכנן ויתקיים דיון נוסף במועצה על ההסכם

בית המשפט המחוזי בבאר שבע שדן בעתירה של חברי האופוזיציה לביטול טקס החתימה להסכם הגג קבע כי יתקיים דיון מקיף במועצת העיר בשנית וחברי המועצה יקבלו את החומר שבועיים לפני. סעיף הקצאת 25 אחוז לחרדים שונה והטקס ביום א יתקיים כמתוכנן
מערכת אשדוד10 | חמישי, 10 אוגוסט 2017 21:45

 בתום דיון ארוך בבית משפט המחוזי בבאר שבע נקבע כי הטקס לחתימה על הסכם הגג ביום ראשון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו יתקיים כמתוכנן . הסעיף שמתייחס להקצאת דירות לחרדים ישונה ולא יירשם 25 אחוז. בנוסף נקבע כי מועצת העיר תקיים  דיון נוסף בהסכם. 

 

העותרת הלן גלבר מסרה לאחר הדיון: "ניצחנו... תתקים ישיבה נוספת נקבל שבועים לפני את כל החומרים יהיה טקס חתימה שלא יהיה מעשה עשוי לעתירה שתתקים אחרי ישיבת המועצה... הסעיף של החרדים ירד. ."

זה  הנוסח החדש שסוכם הבוקר. ״המשרד והרשות המקומית מסכימים כי במסגרת כלל התכניות והשווקים המתוכננים בעיר מכוח הסכם זה, יוקצה שיעור מסוים לטובת תכנון ושיווק ייעודיים למגזר החרדי, כפי שיסוכם בין הצדדים, והכול בהתאם לכללים הקבועים בהחלטת ממשלה מס' 1823 (דר/82).״

ראש העיר יחיאל לסרי : ״נמשיך לפעול במרץ ליישום הסכם הגג, כך שהצעירים שלנו באשדוד יזכו לדיור בר השגה, והרובעים הוותיקים יזכו לפיתוח והתחדשות, למרות התנגדות הגורמים השליליים באופוזיציה״ .