ashdod10 logo

שירות חדש לבעלי מוגבלויות ב"יובלים: טפסי שמע

תאגיד המים "יובלים אשדוד" הנגיש השבוע תחום נוסף בשירות הלקוחות עבור תושבי העיר בעלי המוגבלויות
מערכת האתר | חמישי, 13 יולי 2017 13:56

השבוע הועלו לאתר התאגיד״יובלים״ טפסי שמע בהם מפורטים אופני הפעולה להחלפת משלמים בנכס, עדכון נפשות ובירור חשבונות וזאת עבור תושבים בעלי מוגבלות בראייה. זה מאפשר לתושבים לבצע את הפעולות באמצעות מערכת שמע ושיחה עם מחלקת שירות הלקוחות מבלי להזדקק למילוי הטפסים.

מדובר בשירותים הנפוצים ביותר בקרב התושבים ומכאן גם בהקלה לבעלי המוגבלויות הללו. מדובר בפעילות נוספת של יובלים אשדוד למען בעלי מוגבלויות, כך במחלקת שירות הלקוחות קיימות שתי עמדות נגישות לבעלי מוגבלויות, הכוללות גם יחידות שמע. נציגי מחלקת שירות הלקוחות אף עברו הדרכה למתן שירות לבעלי מוגבלויות ומונחים לתת להם קדימות בעת הגעתם לקבלת שירות למחלקת שירות הלקוחות.
יו"ר דירקטוריון התאגיד עו"ד גבי כנפו פירט כי "יובלים אשדוד" הציב את השירות לתושבים במרכז פעילותו. לשם כך, הוקמה מחלקת שירות לקוחות בה הותקנה מערכת תקשוב וביקורת חדשנית. הקריטריונים לפיהם פועלת מחלקת שירות הלקוחות הינם גבוהים מהקריטריונים שקבעה רשות המים, שהינה הגוף המפקח על תאגידי המים בישראל וזאת בכדי להעניק לתושבי אשדוד שירות מיטבי, מקצועי ומהיר.
על פי ביקורות שערכה רשות המים ונתוני מחלקת שירות הלקוחות השירות הניתן לתושבי אשדוד הינו מעבר לתקנות שקבעה רשות המים, כך זמני ההמתנה בקבלת הקהל הפרונטאלי עומדים על ממוצע של 2.40 דקות, מהיר פי שמונה מהקריטריונים שקבעה רשות המים. כמו כן פניות בכתב שנשלחות לתאגיד, מטופלות בממוצע תוך 2-3 ימים בלבד, נתון מהיר פי חמש מהקריטריונים שקבעה רשות המים.
לדברי עו"ד כנפו: “״על אף המצוינות בתחום שירות הלקוחות, אנו ב"יובלים אשדוד" לא נחים על זרי הדפנה ולאחרונה סיימנו בהצלחה פרויקט מקיף להטמעת מערכת מחשוב חדשה בתחום שירות הלקוחות. בעקבות כך נהנים כעת תושבי אשדוד משירות טוב עוד יותר ".

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.