ashdod10 logo

עובדי הנמלים ניצחו בבית הדין: יקבלו חסינות מפיטורים ל-15 שנה

ניצחון גדול לעובדי נמל אשדוד וחיפה שהצליחו לכופף את משרדי התחבורה והאוצר, שהסכימו לפרוש עבורם רשת ביטחון תעסוקתית מפני תחרות . ההסכמות שלהם ניתנו בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך שהם מוותרים על האבחנה בין עובדי דור א' לדור ב', בכל הנוגע להגנה מפני פיטורים
מערכת אשדוד10 | רביעי, 14 יוני 2017 09:42

בתום דיון ממושך בבית הדין הארצי לעבודה ביום שלישי השבוע, הסכימה המדינה להעניק ל-1,200 מעובדי נמלי חיפה ואשדוד חסינות מפיטורי התייעלות לתקופה של 15 שנים. זאת, תוך הבטחת החסינות לכלל העובדים שנקלטו בנמלים עד אתמול, לרבות עובדי דור ב' ודור ג'.

לפי הסיכום שהושג בין משרדי התחבורה והאוצר, לבין ועדי העובדים בנמלים וההסתדרות, העובדים יהיו מוגנים מצמצומים שיידרשו בנמלים עם פתיחת התחרות מול הנמלים הפרטיים בחיפה (נמל המפרץ) ובאשדוד (נמל הדרום). זאת, למשך עשר שנים מיום חנוכת הפעילות בנמלים החדשים, שצפויה ב-2021-2022.

המשמעות היא כי חברות הנמלים הממשלתיות, שכבר כיום קורסות תחת נטל הוצאות השכר הגבוהות, שנוגסות 52%-57%מהכנסותיהן – לא יוכלו להפריש עובדים מיותרים עם פתיחת התחרות מול הנמלים החדשים, ויחוייבו להמשיך ולהעסיק את כוח האדם המנופח גם אם לא יוכלו להרשות זאת מבחינה פיננסית.

הסכמה זאת עומדת בסתירה מוחלטת לעמדת משרדי הממשלה בשנתיים האחרונות, שבהן הצהירו שוב ושוב כי לא יסכימו בשום אופן לפרישת רשת ביטחון תעסוקתית גורפת. זאת, בטענה כי בכך תתמרץ הממשלה חוסר יעילות, תעודד בטלה – ובעיקר, תפגע באיתנות הפיננסית של הנמלים הממשלתיים.