ashdod10 logo

נמשכת השביתה בבית הזיקוק באשדוד

עובדי בית הזיקוק באשדוד פתחו בשביתה על רקע הסכם קיבוצי חדש. ועד העובדים שלח מכתב לדירקטוריון בו הודיע כי השביתה תימשך עד שידברו איתם על ההסכם. הנזק המוערך של כל יום שביתה: כמיליון וחצי שקלים. ההנהלה: "דרישות לא הגיוניות"
ענת ביגר | חמישי, 08 יוני 2017 07:56

סכסוך העבודה בבית הזיקוק 'פז' באשדוד שהוכרז לפני כ- 4 חודשים עולה מדרגה. השבוע פתח ועד העובדים בראשות שלווה אלישקשווילי, בשביתה. במסגרת השביתה, לא מתבצעות הזרמות מחוות המיכלים ואליה וכתוצאה מכך לא ניתן להפעיל את מתקני הייצור. בוועד העובדים מדגישים כי פעולות אלה ייעשו באחריות תוך שמירה על הבטיחות, ללא פגיעה בחיי אדם וברכוש.

לדברי העובדים, השביתה פרצה לנוכח הסירוב המתמשך של הנהלת המפעל לבצע תיקון שכר ולהשיב לעובדים תנאי שכר שנגרעו מהם בהסכם שנחתם בשנת 2011 על ידי ועד העובדים הקודם. בהסכם זה נפגע שכרם של העובדים ב-30% בממוצע ועתה דורש ועד העובדים הנוכחי לתקן לפחות חלק מהפגיעה.

סכסוך העבודה בבית הזיקוק הוכרז לפני כארבעה חודשים. במהלך השבועות האחרונים בית הזיקוק באשדוד היה מושבת בשל שיפוץ. הנהלת פז – בית הזיקוק אשדוד פנתה עם תחילת השיפוץ לבית הדין לעבודה בבאר שבע בבקשות לצווי מניעה שיאסרו על העובדים לנקוט כל פעולה ארגונית בתקופת השיפוץ. בית הדין לעבודה דחה מספר פעמים את כל בקשותיה ואפשר עיצומים חלקיים.

עתה, משהסתיים השיפוץ, פתחו העובדים בשביתה ולא חזרו להפעיל את מתקני הייצור. שלווה אלישקשוילי, יו"ר ועד העובדים: "ההנהלה לא ניצלה את השהות כדי לנהל משא ומתן רציני. בשלב הזה אין לנו ברירה אלא להשבית את כל פעולות הייצור ואנחנו מקווים שלא נגיע למצב של מחסור בדלק. אנחנו לא רוצים לפגוע בציבור אבל אם הנהלת החברה לא תתעשת והשביתה תימשך, אנחנו עלולים להגיע לזה".

ביום שלישי השבוע שיגר הוועד מכתב בהול ליו"ר הדירקטוריון יצחק עזר, בו הודיע כי אין בכוונתם לסיים את השביתה עד שידונו איתם על הסכם קיבוצי חדש: "הנהלת החברה לא הלכה לקראת העובדים ולא חל שינוי משמעותי בעמדותיה. עתה, עם תום תקופת השיפוץ ובלית ברירה החלטנו על השבתה מלאה של כל הייצור בבית הזיקוק באשדוד. צר לנו שהגענו לנקודה הזאת אך התנהלות ההנהלה לא הותירה לנו ברירה".

יצויין כי בית הזיקוק באשדוד מעסיק כ- 400 עובדים. המתקן באשדוד מייצר כ- 40% מכמות הדלק הנצרכת בישראל וכן 40% מתצרוכת גז הבישול. בית הזיקוק באשדוד נמצא בבעלות חברת "פז".

ההנהלה "דרישות לא הגיוניות"

מהנהלת החברה נמסר לתקשורת: "הנהלת בתי הזיקוק כרוכה להמשך אספקה רציפה למשק, כך שלקוחות בית הזיקוק לא ייפגעו. מיום רכישת פז את חברות הזיקוק לפני כעשור עלה שכר העובדים בלמעלה מ- 50%. במהלך החודשים האחרונים ניהלה החברה מו"מ אינטנסיבי עם ועד העובדים בחברה, אך הוועד דרש דרישות בלתי הגיוניות. צר לנו כי ועד העובדים בחר לנקוט צעדים אשר עלולים לפגוע במפעל ובעובדים עצמם, ואנו קוראים להם לשוב לדיונים כנים סביב שולחן המשא ומתן" .

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.