ashdod10 logo

עובדות המנהלה בחברת ׳שיכון ובינוי׳ יקבלו תוספות שכר

עובהסכם קיבוצי מיוחד שמשדרג את שכרם של מאות עובדי המנהלה בשיכון ובינוי- ׳סולל בונה׳, נחתם היום בין הסתדרות הבניין והעץ להנהלת ׳סולל בונה׳. הסכם זה מצרף לשורה ארוכה של הסכמים קיבוציים בענף הבנייה העץ והתעשיות הנלוו. יו"ר הסתדרות הבניין והעץ, יצחק מויאל: “בקרוב נחתום על הסכם עם עובדי הבינוי של משטרת ישראל"
מערכת האתר | שישי, 19 מאי 2017 12:11

הסכם קיבוצי מיוחד נחתם השבוע עם הנהלת שיכון ובינוי׳סולל בונה׳, שמשדרג את שכרם ואת הפרשות הפנסיה של הפקידים העובדים בחברה. הסתדרות עובדי הבניין והעץ, הוועד הארצי של ארגון הפקידים בסולל בונה חתמו על ההסכם המיוחד מול הנהלת שיכון ובינוי-סולל בונה.

על פי ההסכם יקבלו העובדים תוספות שכר בכלל סקטור הפקידים בחברה. הוסכם בין הצדדים כי העובדים יקבלו תוספות שכר בהתאם לטבלת שכר חדשה, שתחליף את הקודמת שהייתה ובכך תשדרג את שכרם של הפקידים, עובדי שיכון ובינוי. תוקפו של הסכם זה כך נקבע יעמוד למאי 2020.

הסכם זה מצטרף לשורה ארוכה של הסכמי שכר קיבוציים חלקם היסטוריים שחתמה הסתדרות הבנייה והעץ בראשותו של יצחק מויאל. כך למשל נחתם רק בשבוע שעבר עם ועד העובדים והנהלת מפעל 'אבן וסיד' מקבוצת 'רדימיקס' הסכם קיבוצי חדש, ובו דגש עם צמצום פערים לטובת העובדים בדרגות השכר הנמוכות. ההסכם מאפשר גם לעובדים ותיקים יציאה לפנסיה מוקדמת. בנוסף, בעקבות ביצועים טובים בחברה וגידול ההכנסות בחברה בשנת התקציב 2016  יקבלו העובדים מענקים כספיים חד פעמים.

בנוסף יקבלו כל העובדים ב'אבן וסיד' תוספת מענק כספי חד פעמי של 8 אחוז לפי הקריטריונים הבאים: עובדים בעלי ותק של 5-10 שנים יקבלו 500 שקלים, עובדים בעלי  ותק של למעלה מעשר שנות עבודה יקבלו אלף ש"ח, ועובדים בעלי ותק של למעלה מ-20 שנה יקבלו מענק בגובה 1,500 שקלים. זאת, כאמור, הודות לביצועים הטובים שהציגה החברה השנה. ההסכם משמר גם את ההישגים מהסכמים קיבוציים קודמים שנחתמו במפעל, לשלוש שנים נוספות.

על כך אמר מויאל: "חתימת ההסכמים הללו הוא תולדה של מאמץ רב שאנחנו בהסתדרות הבניין והעץ משקיעים  ביחד עם נציגות העובדים במקומות העבודה לשנות את פני הענף ואני שמח גם שיש אוזן קשבת גם בקרב הנהלות המפעלים והתאמתם למציות הקיימת בשוק".

יש עוד הסכמים בקנה?

"בהחלט, ואנחנו בשלבים מתקדמים לחתום הסכם מיוחד ועדכני עם עובדי הבינוי של משטרת ישראל לשפר את שכרם וגם לקראת חתימת היסטורי בתחום הבטיחות בענף הבניין”.

 

 

 

עובדות המנהלה בחברת ׳שיכון ובינוי׳ יקבלו תוספות שכר

 

הסכם קיבוצי מיוחד שמשדרג את שכרם של מאות עובדי המנהלה בשיכון ובינוי- ׳סולל בונה׳, נחתם היום בין הסתדרות הבניין והעץ להנהלת ׳סולל בונה׳ @ הסכם זה מצרף לשורה ארוכה של הסכמים קיבוציים בענף הבנייה העץ והתעשיות הנלוות @ יו"ר הסתדרות הבניין והעץ, יצחק מויאל: “בקרוב נחתום על הסכם עם עובדי הבינוי של משטרת ישראל

 

 

הסכם קיבוצי מיוחד נחתם השבוע עם הנהלת שיכון ובינוי׳סולל בונה׳, שמשדרג את שכרם ואת הפרשות הפנסיה של הפקידים העובדים בחברה. הסתדרות עובדי הבניין והעץ, הוועד הארצי של ארגון הפקידים בסולל בונה חתמו על ההסכם המיוחד מול הנהלת שיכון ובינוי-סולל בונה.

על פי ההסכם יקבלו העובדים תוספות שכר בכלל סקטור הפקידים בחברה. הוסכם בין הצדדים כי העובדים יקבלו תוספות שכר בהתאם לטבלת שכר חדשה, שתחליף את הקודמת שהייתה ובכך תשדרג את שכרם של הפקידים, עובדי שיכון ובינוי. תוקפו של הסכם זה כך נקבע יעמוד למאי 2020.

הסכם זה מצטרף לשורה ארוכה של הסכמי שכר קיבוציים חלקם היסטוריים שחתמה הסתדרות הבנייה והעץ בראשותו של יצחק מויאל. כך למשל נחתם רק בשבוע שעבר עם ועד העובדים והנהלת מפעל 'אבן וסיד' מקבוצת 'רדימיקס' הסכם קיבוצי חדש, ובו דגש עם צמצום פערים לטובת העובדים בדרגות השכר הנמוכות. ההסכם מאפשר גם לעובדים ותיקים יציאה לפנסיה מוקדמת. בנוסף, בעקבות ביצועים טובים בחברה וגידול ההכנסות בחברה בשנת התקציב 2016  יקבלו העובדים מענקים כספיים חד פעמים.

בנוסף יקבלו כל העובדים ב'אבן וסיד' תוספת מענק כספי חד פעמי של 8 אחוז לפי הקריטריונים הבאים: עובדים בעלי ותק של 5-10 שנים יקבלו 500 שקלים, עובדים בעלי  ותק של למעלה מעשר שנות עבודה יקבלו אלף ש"ח, ועובדים בעלי ותק של למעלה מ-20 שנה יקבלו מענק בגובה 1,500 שקלים. זאת, כאמור, הודות לביצועים הטובים שהציגה החברה השנה. ההסכם משמר גם את ההישגים מהסכמים קיבוציים קודמים שנחתמו במפעל, לשלוש שנים נוספות.

על כך אמר מויאל: "חתימת ההסכמים הללו הוא תולדה של מאמץ רב שאנחנו בהסתדרות הבניין והעץ משקיעים  ביחד עם נציגות העובדים במקומות העבודה לשנות את פני הענף ואני שמח גם שיש אוזן קשבת גם בקרב הנהלות המפעלים והתאמתם למציות הקיימת בשוק".

ש. יש עוד הסכמים בקנה?

"בהחלט, ואנחנו בשלבים מתקדמים לחתום הסכם מיוחד ועדכני עם עובדי הבינוי של משטרת ישראל לשפר את שכרם וגם לקראת חתימת היסטורי בתחום הבטיחות בענף הבניין”.

 

 

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.