ashdod10 logo

הוועדה המחוזית לבנייה נגד גיטרמן: סייע למקורביו הפוליטיים לקדם בנייה בביתם הפרטי

מתקפה חריפה וחסרת תקדים על יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באשדוד, בוריס גיטרמן שנחשד בניגוד עניינים. הוועדה המחוזית מצאה כי גיטרמן דן בבקשת בני משפחה המקורבת אליו פוליטית והיו פעילי בחירות שלו. בני המשפחה דרשו לבנות עוד קומה בוילה שלהם ברובע יא' על קו החוף האסור לבנייה. כשהגיע רגע ההצבעה, באופן מגוחך, יצא גיטרמן בטענה כי הוא מצוי בניגוד עניינים, מה שלא הפריע לו לנהל את כל הדיונים בבקשה של בני המשפחה המקורבת אליו פוליטית. הבקשה אושרה, כמובן, והתושבים המתנגדים עתרו לוועדה המחוזית שקבעה כי גיטרמן היה מצוי בניגוד עניינים "ועמדתו אינה מועילה בהיבט החשוב של אמון הציבור בתהליך". בנוגע להתנגדות לבנייה: הועדה קיבלה את עמדת התושבים והחזירה את הבקשה לוועדה לתכנון ובנייה בחזרה
ענת ביגר | שישי, 12 מאי 2017 02:40

וכאילו לא די מה שעברה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומינהל ההנדסה, בחקירות משטרה מעצרים וכתבי אישום נגד בכירים ונבחרי ציבור באשדוד, ממשיכה הוועדה לככב באופן שלילי. הסיפור הבא ממחיש עד כמה יש לנבחרי הציבור באשדוד החוצפה והאומץ לנצל כוח ועוצמה וציבורית לצרכים פוליטיים, תוך ניגוד עניינים חמור.

הסיפור הבא נחשף בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. יו"ר ועדת תכנון ובנייה בעיריית אשדוד, סגן ראש העיר בוריס גיטרמן, ישב לאורך הדיונים בבקשה של משפחה ברובע יא' שהייתה פעילה בבחירות של גיטרמן ברשימתו לעירייה ואחת מהם אף הייתה מועמדת ברשימתו. המשפחה ביקשה לבצע שינויים נרחבים בביתם ברחוב נחל הבשור ברובע יא'. בקשה לבנייה מחודשת של בית ולהפכו לבית בן 3 קומות בבנייה במקרקעין בקו ראשון לחוף ואשר לפי תכנית התב"ע לא ניתן לבנות לגובה. באופן מגוחך לקראת ההצבעה עצמה לאישור הבקשה, הודיע גיטרמן שאינו משתתף מאחר והוא מכיר את המשפחה. הוא יצא והבקשה של מקורבי גיטרמן, באופן לא מפתיע, אושרה.

אלא שתושבים שומרי חוק, הסמוכים לבית המשפחה המקורבת לגיטרמן, שהיו ערים לבקשה, הביעו התנגדות ואף הגיעו לדיוני הוועדה המקומית אותה ניהל ובה השתתף גיטרמן לאורך כל הדיונים. לאחר שאושרה, כאמור, הבקשה בוועדה המקומית ערערו המתנגדים לוועדה המחוזית באשר שבע, שהקדישה חלק גדול מההחלטה שלהם על ביקורת קשה נגד גיטרמן שפעל בעניין הזה בניגוד עניינים מוחלט, בשל היכרותו את המשפחה המקורבת אליו פוליטית. "ועדת הערר העלתה במהלך הדיון מיוזמתה קושי בהתנהלות הוועדה המקומית בהיבט ניגוד העניינים. עיון בפרוטוקול הדיון המפורט, מעלה כי יו"ר הועדה ניהל את הדיון בנוכחות הצדדים וכן את תחילת הדיון הפנימי ורק טרם ההצבעה הועלה על ידו קושי בהיבט ניגוד העניינים, אשר לאורו יצא יו"ר הועדה המקומית מחדר הדיונים טרם ההצבעה ומונה לו מחליף. הרקע לכך הוא קשר פוליטי בין יו"ר הוועדה ובין אימו של מבקש ההיתר שנכחה בדיון, ואשר הייתה חברת רשימתו לפני כעשר שנים”, נכתב בהחלטה של ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה שקיבלה חלקית, בפאן המהותי את ערעור התושבים.

02642067420

הוועדה המחוזית בראשותו של עו"ד אליעזר וינשל וחברי הוועדה אדריכל רפאל דנקנר, אדיר אבו סיאם נציג ציבור ואריאלה חדד נציגת מתכננת המחוז, שדנה בערעור מתחה ביקורת חריפה על התנהלות סגן ראש העירייה בוריס גיטרמן. זאת לאחר שהתברר כי מבקש הבקשה לבנייה מעל המותר בתוכנית, הינו תושב העיר, בנו של פעילה פוליטית של גיטרמן, שהייתה מועמדת ברשימתו לעירייה. הטענה כי גיטרמן ניהל את הדיון בהתנגדות תושבי רובע י"א ואף הביע את דעתו לאורך הדיונים, ורק סמוך להצבעה, הודיע כי הוא יוצא מהדיון ולא יצביע בשל חשש לניגוד עניינים. הוועדה טענה כי היה עליו, אם יש ניגוד עניינים, להודיע על כך בשלב מוקדם.

ומתברר כי היועץ המשפטי לעירייה, רוני עמיר שבחן את נושא ניגוד העניינים קבע כי בשל הזמן שעבר לא היה צורך בהימנעותו של גיטרמן מלשבת בדיונים. חברי הוועדה קבעו "בבחינת השאלה אם נדרשה הימנעות מהשתתפות גיטרמן בדיון, לא הונחו בפניה מספיק עובדות להחלטה ובזמן הנוכחי החלטה לא נדרשת". ועדת הערר המחוזית הוסיפה וקבעה כי "אף בהנחה שהדין לא חייב את יו"ר הוועדה להימנע מהשתתפות בדיון, הרי עצם ההחלטה להימנע מהמשך ההשתתפות בדיון 'למען הזהירות', מעוררת קושי בשלב בו התקבלה. הסוגיה (ניגוד עניינים) הועלתה על ידי יו"ר הוועדה (גיטרמן) רק בשלב מתקדם מאוד של הדיון ולמעשה לאחר שיו"ר הוועדה סיים לנהל את הדיון וגם הביע את עמדתו הברורה. נכון היה כי הנושא יוצף כבר בעת שהתברר הנושא ליו"ר הוועדה, קרי עם פתיחת הדיון. לדעתנו, הימנעות מהשתתפות בדיון בשלב מתקדם לאחר שהיו"ר ניהל את הדיון והביע את עמדתו אינה מועילה בהיבט החשוב של אמון הציבור בתהליך. חזקה כי יו"ר הוועדה המקומית, חבריה והייעוץ המשפטי לוועדה המקומית יפיקו לקחים ממקרה זה".

כן מציינת וועדת הערר המחוזית בהחלטתה כי בקשר להשלכה על הניגוד עניינים לכאורה, לתוקף ההחלטה של הערעור, הרי שהתושבים שערערו לא העלו כל טענה בכתב או בדיון עצמו בפני הוועדה המחוזית, בנושא אך התושבים המערערים: "שבים ומעלים טענות נגד התנהלות יו"ר הוועדה המקומית במהלך הדיון, אשר מנעה לשיטתם את בדיקת טענותיהם. לטענת הוועדה המקומית לא נפל פגם מהותי, מאחר שלגופם של דברים לא קם חשש לניגוד עניינים".

התושבים המתנגדים: "אנחנו לא ברוסיה ולא בקייב"

ממסמכי הוועדה עולה כי על השכונה ברובע יא' בו נמצא הבית חלה תכנית משנת 1980, אשר מאפשרת בינוי צמוד קרקע של שתי יחידות בינוי, מה שידוע כדו משפחתי, וזאת בקומה אחת בלבד ובשטח מקסימלי של 30% מהמגרש. במקרה של שיפוע מעל 10% נקבע כי ניתן להוסיף קומה חלקית ולשם כך תוספת של 10% זכויות בנייה נוספות. כן נקבע בתוכנית כי מבחינת הגובה המקסימלי יותר עד 4.5 מטר מעל המפלס הקובע או 6.5 מטר במקרה של גג רעפים בשנת 2002 נוסף תיקון לתוכנית שמאפשר תוספת מרתף עד לגבולות ההיטל האופקי של המבנה שמעל המפלס הכניסה הקובעת בהתאם לאותו תיקון ניתן לעשות שימוש עיקרי ב- 80% משטח המרתף. במבנה עליו ביקש התושב לעשות שינויים, בנוי בית מגורים הכולל גם קומה חלקית וגג רעפים.

בעל הבית פנה כאמור לוועדה המקומית בבקשה לאשר לו להרוס את חציו של המבנה והגיש בקשה לבניית בית מגורים חדש הכולל למעשה 3 קומות. לשם כך ביקש מהוועדה המחוזית הקלות במניין הקומות, בגובה המבנה ובזכויות הבנייה. לכך התנגדו תושבים ברובע וכמקובל הגישו לוועדה המקומית את התנגדותם להקלות. לדבריהם לכאורה הוועדה לא באמת התייחסה לטענותיהם והם חשו כי נתנו להם להתנגד. "רק שיהיה בדיון" כן נטען כי הופעלו עליהם לחצים כביכול שאם לא יסירו את ההתנגדות, העירייה תחפש אותם. אחד התושבים, חיים שוקרון מספר "אני לא מחדש כלום יש תוהו ובוהו בוועדת הבניה והשתתפנו בהתנגדות וגיטרמן רצה להשתיק אותנו והזכרתי לו שאני לא בקייב ולא ברוסיה" .

2062560625

בין היתר, התושבים התנגדו לשינוי התוכנית אשר הקנתה לשכונה אופי מיוחד וכן הבנייה לגובה גדול משנקבע בתוכנית, בקו החוף טעונה אישור של תכנון ארצית "ולחוף" (הוועדה לשמירת הסביבה החופית) וכי הוועדה נועדה לשמור על החוף מפני בנייה בקו 300 מטר מהחוף. לדברי התושבים, הבנייה לגובה נוגדת את האמנה לשמירת החופים שעליה חתם לסרי. טענה נוספת היא כי כחודשיים לפני הדיון בעניינם דחתה אותה וועדה עם אותו יו"ר בקשה של דייר ברחוב הירקון. "מדיניות של איפה ואיפה. מאשרים רק לחברים ולא לכל אחד?" הם שואלים, ומוסיף שוקרון "אני מבקש להבהיר רוב התושבים מעריכים מוסרית את ראש העיר, אבל מצער אותנו שהוא בורח מאחריות ולא לוקח אחריות ומנהיג צריך לקחת אחריות, אז הוא מאציל סמכויות לאנשים לא ראויים אז הגיע הזמן למען הסדר הטוב ולמען המוסריות הנכונה בשביל שיפסיק להאציל סמכויות לאנשים אחרים כמו גיטרמן ואחרים שאני לא רוצה לנקוב בשמם. פשוט זה ידוע שהוא לא אוהב לקחת אחריות, הוא לא רוצה להתערב. אדוני ראש העיר, אתה בתפקיד מספר אחד בעיר, קח החלטה, כנס לעובי הקורה, אתה לא יכול להתעלם ולהגיד זה לא ענייני זה עניינך”.

IMG 20170508 WA0005

בסופו של דבר ולעניין המהותי ב- 18.4.17 קיבלה וועדת הערר את ערעור התושבים באופן חלקי, ולאחר שהתייחסה לסעיפי ההקלות ולטענות הצדדים, החליטה שבעל הדירה יגיש בקשה מחודשת לאור ההחלטות והסכמות בין הצדדים. לגבי הגובה למשל והוועדה המקומית תדון בבקשתו. "להשלמת התמונה ובהיבט הגובה ומספר הקומות נראה לנו שיש להקפיד על הוראות התוכנית, בכפוף לאפשרויות, בנסיבות המקרה, של הקלה וויתור על גג רעפים, תוך הגבהת המבנה לגובה המותר במקרה של בינוי גג רעפים, וזאת כפי שמסכימים העוררים".

הערר לוועדת הערר המחוזית בבאר שבע הוגש באמצעות עו"ד מארק שיפמן ממשרד עורכי הדין שיפמן, ספיר, שטרום ואחרים. את הוועדה המחוזית ייצגה בערר עו"ד אסנת גולדמן.

 

גיטרמן: "הסתמכתי על חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה"

סגן ראש העירייה והיו"ר של ועדת תכנון ובנייה באשדוד בוריס גיטרמן מסר בתגובה: "כרגיל הטענות המועלות בשאילתא אינן נכונות והעובדות שונות לחלוטין. כמו תמיד סגן ראש העיר ויושב ראש ועדת בניין ערים, בוריס גיטרמן, פעל בהתאם להמלצת הצוות ההנדסי ולפי עצתו של היועץ המשפטי, גם במקרה דנן. כמו כן בבג"ץ שהתקיים לפני פחות מחודש, בו מנחם גלילי הבעלים של ' השבוע באשדוד' ניסה להלין על התנהלותו של מר גיטרמן, בתיק הפרטי שלו. ראוי לצטט את סעיף 6 כפי שמופיע בערר ששלחו התושבים: 'כפי שנמסר לנו במהלך הדיון בפנינו, נבחן הנושא על ידי היועץ המשפטי לעיריית אשדוד ונמצא כי לא היה כלל צורך בהימנעות יו"ר הוועדה המקומית מהדיון' הכוונה להימנעות סגן ראש העיר בוריס גיטרמן".

הערת המערכת:

"זו לא פעם ראשונה שמר גיטרמן היה מצוי בניגוד עניינים. בבג"צ שהוגש על ידי גלילי על עתירה לפתוח נגדו בחקירה פלילית על כך שניצל את מעמדו כיו"ר הוועדה, היה זה כי גיטרמן קבע שלא לדון בנושא הקשור למנחם גלילי. לדבריו במשטרה בעניין הזה הוא הודה כי ידע שיש לגלילי רוב וחשש שהנושא שלו יעבור ולכן לא קיים דיון בעניין. לבג"צ טען גיטרמן כי פעל על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי והמהנדס. במקרה הזה הוועדה המחוזית טענה כי פעל בניגוד עניינים למרות שפעל על פי הנחיות של היועץ המשפטי, וזו לא פעם ראשונה שהיה מצוי בניגוד עניינים וכנראה צריך לבדוק את התנהלותם של היועץ המשפטי והמהנדס בחוות הדעת שלהם”.

לסרי: " תפנו לבוריס גיטרמן"

תגובת ראש עיריית אשדוד לסרי ועיריית אשדוד באמצעות עו"ד טלי בן סימון:

" לא ברור כלל וכלל מדוע את מפנה את מכתבך לראש העיר, שעה שאינו מכהן כיו"ר הוועדה לתכנון ובנייה ושעה שהטענות הגלומות במכתבך אינן עוסקות בו או במעשיו. הנך מוזמנת להפנות את הנשאל לכתובת הנכונה, קרי : למר בוריס גיטרמן עצמו".