ashdod10 logo

בית המשפט אישר תביעה ייצוגית נגד נמל אשדוד

מהתביעה עולה כי הנמל גובה מיבואנים ויצואנים דמי טיפול גבוהים ב- 40% בעבור שירותים בימי מנוחה, גם אם השירותים הללו ניתנים למחרת. הנמל טען כי ביטול ההסדר עלול לגרום לקריסתו, היות שהוא יצטרך לשלם פרמיות שבת לעובדים
ענת ביגר | חמישי, 27 אפריל 2017 11:26

בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר לפני מספר שבועות להגיש תביעה ייצוגית נגד חברת נמל אשדוד. את הבקשה להגשת תביעה ייצוגית הגישה חברת ייבוא פרטית אם.פי.אי. הבקשה באמצעות עו"ד טל ספיר על כך שהנמל גובה מיבואנים ויצואנים דמי טיפול גבוה "תעריף שבת" שהוא יקר בערך ב- 40% גם אם המטען מטופל בכלל ביום ראשון. יום חול שבו התעריף נמוך יותר. לטענת העותרים החיוב העודף הסתכם במאות שקלים לכל מכולה וכי זהו נוהג שקיים גם בנמל חיפה. וכי מדובר בתשלומים עודפים שנתיים המגיעים למיליוני שקלים.

לטענת החברה התובעת, צו הפיקוח על תעריפי השירותיים הנמליים הנמל רשאי אומנם לגבות תוספת מרבית של 40% על דמי הניטול, במידה והשירותים הנמליים בפריקת מטען או העמסתו ניתנים בימי מנוחה, אך לטענת העותרים הנמל גובה את התעריף היקר גם כשבפועל יש שירותים שניתנו ביום חול. עוד נטען כי על פי פקודת סדרי השלטון והמשפט, ימי שבת וחג מתחילים בעת שקיעה של השמש ומסתיימים עם צאת הכוכבים, וכך גם הגדרת "יום" מתייחסת לעיתים לתקופה שבין חצות ועד לחצות הבא. עוד נטען בבקשה לתובענה כי במקרים שהמחוקק מבקש " למתוח" את זמן מועד יום המנוחה הדבר מעוגן בחוק. כמו למשל בצו הפיקוח על מחירי מוניות. כן נטען שהיעדר חקיקה מתאימה בעבור הנמלים גרם "להתעשרות בלתי צודקת על גב הלקוחות" וכי אותם לקוחות זכאים להשבת הכספים שנגבו מהם.

מנגד, טענה חברת הנמל, באמצעות משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' כי תכלית החקיקה בצו פיקוח נועדה על מנת לאפשר לנמל לגבות תשלום נוסף וזאת בכדי לפצותו בגין תשומות נוספות שיש לו בעת מתן שירותי ניטול בימי שבתות וחגים כמו תוספת שכר לעובדים. כן טענה חברת הנמל כי חוק שעות עבודה מחייב לתת לעובד מנוחה שבועית של 26 שעות רצופות, לפחות. לטענת הנהלת הנמל לכן זכאים העובדים בנמל לקבל תוספת תשלום גם כאשר העבודה היא בפרק הזמן שלאחר צאת השבת, ועד לתחילת המשמרת הראשונה בבוקר ראשון.

שופטת המחוזי גאולה לוין קביעה כי: "נחה דעתי כי קיימת אפשרות סבירה לכך שהפרשנות שמציעה התובעת תתקבל" השופטת לוין המשיכה ואמרה כי לא שוכנעה בכך שאישור התובענה יגרום לקריסה כלכלית של הנמל וגם לא בטענת חברת הנמל כי יום המנוחה של עובדי הנמל חייב להימשך עד למחרת בשעה 06:30. והדגישה כי גם לו התקבלה הטענה ממילא אין זה יכול להצדיק גביית תוספת בשל השירותים שניתנים מאוחר יותר

השופטת לווין קבעה עוד כי תחולת התובענה הייצוגית תוגבל ל- 7 השנים שקדמו להגשתה" הנהלת הנמל חויבה בתשלום שכר טרחה לתובעת בסך 20,000 שקלים.

תגובת נמל אשדוד: ״מדובר בהחלטת ביניים וחברת הנמל לומדת אותה ותתמודד עם הטענות בבית המשפט. החברה סבורה שהיא פועלת בעניין זה על פי כל דין".

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.