ashdod10 logo

אימרות שפר ופניני קודש של הרב פינטו על גשר איילון

חסידו של כ"ק האדמו"ר פינטו החלו בימים האחרונים ביוזמה חדשה ומקורית. את מקומם של פרסומות יחליפו שלטי חוצות ובו מסרים של קדושה מפי כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א. המודעות נתלו בנתיבי איילון, ובעוד מקומות מרכזים ברחבי הארץ.
אשדוד 10 | רביעי, 19 אפריל 2017 12:56

היום נתלו שלטי חוצות בכל רחבי הארץ, ובו אמרות טהורות ופנינים מפיו של כ"ק רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א. את היוזמה קיבל לבצע חסידו מסגרת הפצת ספרי הקודש.

על שלטי החוצות מופיע הכיתוב:"הבוטח בה' בכל ליבו לא יראה מחסור משמיים", בשלט אחר נכתב, "לזמן יש כח גדול מהפזיזות והכעס" ועוד אמרות חכמות .אחד החסידים של כ"ק  פינטו מספר על היוזמה החדשה: "החלטנו להפיץ את דברי תורתו של כ"ק  פינטו, במטרה לחזק את העם היושב בציון בניסיונות החיים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו" עוד הוסיף החסיד לומר יש המשך לתכנית ההפצה בשלטי החוצות בצירים מרכזים בכל עיר ולפרסם אמרות טהורות מכ"ק האדמו"ר בכדי לחזק את כל אחינו בית ישראל.

ידוע גל הצונאמי השוטף את רחבי מדינת ישראל בהפצה קדושה שאין שני לה,הפצת ספריו הקדושים של כ"ק האדמו"ר פינטו.ספריו הגיעו לכל בית מדרש ובית כנסת,וכן לכל בית ישראל.כל יהודי מודע לתורות הקדושות המחזקות המעניקות חיים ללומדיה. מנהל "מכון יאשיהו" הממונה על ההפצה מסר נתונים אודות ההפצה,וציין בחלק מהפרטים שבזמן קצר של שנה וחצי חולקו חינם שני מיליון ספרים מסוגים שונים שכתב וחידש כ"ק האדמו"ר פינטו שליט"א.וציין זו רק התחלה להפצה חזקה.

אחד החסידים הקרובים השוהים במחיצתו של כ"ק האדמו"ר פינטו הוא זה שעומד מאחורי היוזמה המבורכת להעתיק את פניני האדמו"ר פינטו לשלטי חוצות. הנדיב אשר הוקסם מאמרות השפר הטהורות של רבו החליט להשיל מהונו על מנת לזכות את הרבים. "הוא חש שהפתגמים של האדמו"ר משפיעים עליו לטובה", מסביר אחד החסידים וממשיך, "הוא רצה לעזור לזולת בכדי שיוכלו לשנן את האמרות של הקדושות מכ"ק האדמו"ר פינטו, ובכך ילמדו להתגבר על הכעסים ויזכו לקבל עצות להצליח בניסיונות החיים ", מספר לנו אחד החסידים.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.