ashdod10 logo

מחו"ל באו ללמוד על המודל האשדודי למניעת נשירה

משלחת של אנשי חינוך, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים מרחבי העולם, הגיעה לעיריית אשדוד ללמוד על נשירה וקידום נוער
אשדוד 10 | רביעי, 22 מרס 2017 10:44

אין זו הפעם הראשונה שמחלקת קידום הנוער שלנו מציגה את תכניות העבודה שלה ואת המודל שפיתחה, אלא שהפעם מדובר בהכרה בינלאומית.

רויטל עמוס מנהלת המחלקה קיבלה את המשלחת והסבירה על מנגנון ההתמדה, הציגה את התוכניות המגוונות בנושא מניעת נשירה והגברת ההתמדה בעיר, כגון: חונכות אישית, מרכז הלמידה העירוני, מועדוניות, מבצעי למידה בקיץ, תכנית "נחשון", קבוצות ההורים הפועלות במחלקה ועוד.

בחלקו השני של הביקור סיירו אנשי המשלחת ביחידה לקידום נוער. פגשו את הנערים ואנשי הצוות, נחשפו לתערוכת צילומים שצילמו בני הנוער במסגרת קורס צילום שעברו ובנושא התערוכה שהוקדש ל-60 שנה לעיר אשדוד. כמו כן, סיירו הם בכיתות ובאולפן ההקלטות של היחידה ושמעו על העבודה האינטנסיבית הנעשית בעיר עם נוער בסיכון, הכוללת: עבודה פרטנית, השלמת השכלה, התנדבות הקהילה, הכנה לצה"ל ומיומנויות תעסוקתיות שונות שבני הנוער משתתפים בהם.

אריאלה רוזנטל, מנהלת המחלקה לקשרי חוץ הציגה למשלחת את העיר אשדוד, תכניותיה הנוכחיות והעתידיות של העיר, והזמינה את חברי המשלחת ליזום קשרי עבודה והחלפת משלחות עם המדינות מהן הם מגיעים. בנוסף, ביקרה המשלחת במרכז להורות משמעותית שם נחשפו למרכז ייחודי ברמה בינלאומית והתעמקו בקשרים הבינעירוניים המצוינים בין גורמי החינוך השונים בעיר, כגון: צוותי בתי הספר, מנהל החינוך, מנהל הרווחה והמרכז להורות משמעותית.

הביקור הסתיים בביקור במועדונית לילדים בסיכון ובסיור תיירותי בעיר אשדוד. חברי המשלחת הביעו הערכה והתפעלות על היקף ועומק העשייה בתחומי החינוך בכלל ובתחום של מניעת נשירה וטיפול בילדים ונוער בסיכון בפרט, והבטיחו כי עם חזרתם לארצותיהם ינסו ליישם חלק מהתוכניות עליהם שמעו בסיור.