ashdod10 logo

שנת 2016 ב״יובלים״ אשדוד: מובילים גם בשירות הלקוחות

נתוני שנת 2016 בתחום שירות הלקוחות בתאגיד המים "יובלים אשדוד" מציגים שורה של מדדים המדגישים כי התאגיד מספק שירות לקוחות ברמה גבוהה מאד. מנכ"ל התאגיד שלמה אטיאס: "אנו משקיעים רבות בשירות הלקוחות, הקמת ושדרוג תשתיות מים ושפכים וניהול מיטבי. הנשכרים מכך הם תושבי העיר"
ענת ביגר | שישי, 10 מרס 2017 02:06

תאגיד המים ״יובלים״ אשדוד הציגה לאחרונה שורה של מדדים המדגישים כי התארגיד מספק שירות לקוחות ברמה גבוהה מאוד. מהתאגיד נמסר כי זמני ההמתנה במחלקת שירות הלקוחות -בקבלת הקהל הפרונטאלי, עומדים על ממוצע של 2.40 דקות, משך זמן מהיר פי שמונה מהקריטריונים שקבעה רשות המים. עוד עולה כי בשנת 2016 טופלו 7,654 פניות בכתב שנשלחו לתאגיד, בממוצע של 2-3 ימים בלבד, משך זמן קצר בשמונים אחוז מהקריטריונים שקבעה רשות המים. בנוסף ראוי לציין כי מוקד השירות הטלפוני פעיל 56 שעות שבועיות- 15 שעות יותר מהקריטריון שקבעה רשות המים, וזאת במטרה להעניק שירות זמין יותר לתושבי אשדוד. שירות נוסף שמספק התאגיד הוא: הודעה לתושבים שבנכס שלהם נמדדת צריכה הגבוהה ב- % 150 מהצריכה בחשבון המים הקודם. בכך מתאפשר לתושבים לבדוק ולתקן (באם קיים צורך) את הגורם לצריכה הגבוהה. שירות זה מאפשר חסכון כספי לתושבים. יש לציין שכל קריאות מדי המים באשדוד הינן קריאות אמת – בשטח, ולא על פי הערכה של מונים. מדובר במקרה נדיר בישראל המאפשר מהימנות, ואמינות מרבית בחיובי צריכת המים.

כמו כן מחליף התאגיד את מדי המים של תושבי העיר אחת לשש שנים- בהתאם לתקנות שקבעה רשות המים. החלפת המדים מאפשרת מהימנות גבוהה מאד במדידת הצריכה. יובלים אשדוד גם מוביל בשירות לבעלי מוגבלויות: במחלקת שירות הלקוחות הוקמו שתי עמדות נגישות לבעלי מוגבלויות, הכוללות גם יחידות שמע. מלבד נתונים אלה המעידים על שירות לקוחות ברמה גבוהה זכה התאגיד למחמאות גם בביקורות מקיפה שערכה רשות המים, שהינו הגוף האחראי מטעם ממשלת ישראל על תאגידי המים והביוב. הביקורת נערכה לאחרונה במטרה לבחון את עמידת "יובלים אשדוד" בתקנות הנוגעות לתאגידי מים וביוב בנוגע לרמה, הטיב והאיכות של השירותים שהתאגיד מעניק לתושבים. במהלך הביקורת נבדקו כל תחומי השירות הצרכני. בכל התחומים הללו נמצאה פעילות התאגיד תקינה- ועומדת בקריטריונים הנוקשים שקבעה רשות המים.

בדו"ח סיכום הביקורת נכתב: "עובדי התאגיד הם בעלי תודעת שירות גבוהה אשר מטרתם לשפר את השירות לתושבים וליעל את עבודת התאגיד". תאגיד "יובלים אשדוד" שהוקם בשנת 2008, מהווה דוגמה ליישום מוצלח של חוק תאגידי המים והביוב. מאז הקמתו הושקעו עשרות מיליוני שקלים בהקמת תשתיות מים וביוב חדשות בעיר, בתחזוקת מתקני המים והביוב הקיימים ובכלל זה במניעת מקרים של גלישות ביוב בעיר גדולה הממוקמת על חוף ים- דבר הדורש מקצועיות ואחריות רבה, בניהול מקצועי ואחראי הנלמד בתאגידי מים אחרים, ובהקמת והפעלת מחלקת שירות לקוחות הפועלת על פי הסטנדרטים של החברות המובילות במשק.

מנכ"ל התאגיד שלמה אטיאס: "אנו משקיעים רבות בשירות הלקוחות, הקמת ושדרוג תשתיות מים ושפכים וניהול מיטבי. הנשכרים מכך הם תושבי העיר, אשר זוכים לשירות ברמה גבוהה, ואיכות ואמינות מרבית של מערכות אספקת המים והשפכים בעיר".

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.