ashdod10 logo

משרד העבודה החל בבדיקות פתע באתרי בנייה לבדוק מפעילי עגורנים

בהוראת שר העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ יוצא הבוקר מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה למבצע איתור עגורנים המופעלים שלא כחוק באתרי בנייה ברחבי הארץ.  כץ: ״אני לא מוכן שעובדים יסכנו את החיים שלהם, נפעל ככל שיידרש על מנת לשפר את רמת הבטיחות בענף הבנייה״. יו"ר הסתדרות הבניין והעץ יצחק מויאל מסר :"שנתיים שאני מתריע על כך שבתחום מסתובבים תעודות מזויפות של רשיונות למפעילי עגורנים מדובר בתופעה שיש למגר אותה"
אשדוד 10 | רביעי, 01 מרס 2017 09:22

בהוראת השר יצא הבוקר מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה למבצע בזק לאיתור עגורנים המופעלים שלא כחוק באתרי בנייה ברחבי הארץ. במסגרת המבצע צפויים צוותים משולבים של מפקחים וחוקרים ממשרד העבודה והרווחה, לפעול היום במקביל בעשרות אתרי בנייה בישראל, במטרה לאתר עגורנים המופעלים על ידי עובדים שאינם מוסמכים לכך. במידה ויימצא כי עגורן מופעל על ידי מפעיל מנוף שאינו מחזיק ברישיון כנדרש - יטילו מפקחי המינהל צו בטיחות האוסר את המשך הפעלתו ותיפתח חקירה פלילית. החקירה תתמקד בעיקר במנהל העבודה ובקבלן המבצע של אתר הבנייה בו התרחשה הפרת חוק חמורה זו.

מוקדם יותר השבוע נפגש השר חיים כץ עם נציגי המנופאים והציג בפניהם שורה של צעדים שבכוונתו ליישם למען בטיחות עובדי ענף הבנייה בכלל והמנופאים בפרט. במהלך הפגישה, ולאחר שניתחו את מצוקות המנופאים, בהן: זיוף רישיונות העגרונאים, מעקב אחר בטיחות המנוף והטענות להעסקה הפוגענית של המנופאי בעקבות התנהלות של קרטל בקרב חברות כוח האדם (המעסיקות העיקריות של המנופאים), השר חיים כץ הודיע כי יפעל מול שר התחבורה, שמשרדו אמון על מתן הרישיונות למנופאים, במטרה ליצור סטנדרט שיקשה על זיוף רישיונות עגרונאי. כמו כן, יצר קשר עם אבי ניסנקורן וביקש לדעת מה ההסתדרות עושה בנושא קרטל חברות כוח האדם, שמתאמות לטענת נציגי המנופאים את מחירי העסקתם וביקש לקבל דיווח מלא על מנת לפעול למיגור התופעה והנחה את אנשי משרדו לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים לבחינת הטענות.

מבצע הבזק הינו חלק מסדרת פעולות עליה הנחה שר העבודה והרווחה חיים כץ, הכוללות עדכוני חקיקה, ובכלל זה הטלת עיצומים כספיים גבוהים על הפרת חוקי בטיחות באתרי בנייה, לצד שכלול אמצעי האכיפה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, התקנת מדי רוח על עגורנים והידוק שיתופי פעולה עם גורמים משיקים כגון המשטרה והרשויות המקומיות.

moyal23

יו"ר הסתדרות ענף הבניין והעץ יצחק מויאל שמתריע על התופעה כבר שנים מסר בתגובה: "אני שמח על הצעד של שר העבודה כץ להוציא מפקחים לאתרי הבנייה לבדוק את כל נושא הפעלת העגורים באתרי הבנייה. שנתיים שאני מתריע על כך שבתחום מסתובבים תעודות מזויפות של רשיונות למפעילי עגורנים מדובר בתופעה שיש למגר אותה. מדובר בחיי אדם ובסכנה ממשית למי שאינו מוסמך כחוק להפעיל עגורן. אני קווה שמשרד העבודה והרווחה יתמקד בפיקוח הזה ומקווה שזה ירתיע"

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.